Fløtten ut av FeFo styret

Erling Fløtten er ferdig i FeFo-styret. Partiefellene i Ap ønsker å fjerne han.

Erling Fløtten
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Onsdag kan Finnmark fylkesting kaste Erling Fløtten som styremedlem i Finnmarkseiendommen (FeFo). Fløtten er valgt til styre av Finnmark Arbeiderparti (FAP).

Det er nettopp FAP som ønsker utskiftningen av Fløtten, dette bekrefter fylkesordfører Runar Sjåstad.

Ikke mistillit

Runar Sjåstad

Fylkesordfører Runar Sjåstad

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Fylkesordfører Sjåstad forteller at han har informert Erling Fløtten om at han kanskje må fratre som partiets medlem i FeFo styret 1.januar neste år.

– Det er overhode ikke snakk om et mistillit mot Fløtten, men ønske om kontinuitet i styret og fylkestinget kan når som helst skifte medlemmene i FeFo styret. Det er ingen regel at medlemmene skal være i styret i fire år, en valgperiode, sier Runar Sjåstad.

HØR: Runar Sjåstad

Fylkesordføreren sier at det er kommet krav fra flere politiske partier om utskiftninger i styret. Men han sier ikke hvilket partier, men bekrefter at det er kommet ønsker om dette fra hans eget parti, Ap.

Erling Fløtten, Tormod Bartholdsen og Inga Manndal

Finnmark fylkes representanter i FeFo: Erling Fløtten (Ap),Tormod Bartholdsen (H) og Inga Manndal(SV)

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Finnmark fylkesting oppnevner 3 medlemmer til FeFo og Sametinget 3 medlemmer. Styret begynte sitt virke i januar 2006 og annet hvert år skiftes lederskapet i styret. Erling Fløtten var styreleder i 2007, han har også vært tidligere fylkesordfører i Finnmark for Ap.

Misnøye om tomteavgifter

I enkelte kommuner har det vært sterk misnøye med FeFos takstering av tomteprisene. Sør-Varanger kommune har stevnet FeFo for retten da de mener FeFo priser tomtene altfor høyt.

Også i Alta og Hammerfest har politikerne vært misfornøyde med at styremedlemmene i FeFo er med å fastsette høyere tomtepriser enn det Statsskog gjorde før 2006.