NRK Meny
Normal

Mattilsynet "slaktet" finnebiff-bedrift

Tusenvis av reinskrotter skulle skjæres til finnebiff i Vadsø. Mattilsynet likte dårlig det de oppdaget ved bedriften.

Kjøttskjæring
Foto: Lasse Østmo / NRK

Etter et besøk ved bedriften Lulas AS i Vadsø i begynnelsen av januar i år kom Mattilsynet med seks pålegg.

Boalvvir BA eier 49 prosent av Lulas AS. Planen til Boalvvir var at Lulas AS skulle bli et sentralt anlegg i videreforedlingen av reinkjøtt.

Nylig måtte 423 reinskrotter som Boalvvir eide, destrueres.

Ikke fulgt opp påleggene

Mattilsynet i Vadsø har ikke fått svar fra Lulas AS. Fristen for å etterkomme påleggene gikk ut 10. februar.

Daglig leder i Boalvvir, Elle Merete Omma.
Foto: NRK

NRK Sámi Radio har i flere dager forsøkt å få kommentar fra daglig leder i Boalvvir, Elle Merete Omma. Hun er også styreleder i Lulas AS.

I et intervju med sameradioen 25. mars svarte Omma slik på spørsmålet om hvorfor de ikke produserte ved Lulas AS i Vadsø:

- I utgangspunktet kunne man det, men for å få en høyere standard på skjæringen sin, så valgte man å utvide samarbeidet med Fatland Ølen.

Skadedyr og dårlig hygiene

Her er Mattilsynets observasjoner etter inspeksjonen:

 • Virksomheten har en internkontroll som fungerer dårlig på noen punkter: Mangler opplæringsplan for de ansatte, avvik blir ikke ført og behandlet og manglede oversikt over kritiske kontrollpunkter.
 • Virksomheten har ingen form for skadedyrbekjempelse.
 • Bakker med animalsk avfall til dyrefor og bakker med lever til dyrefor som står på fryseren, har ikke merking som sier noe om innhold eller hva de skal brukes til. Bakker med produkter som blir betegnet som animalsk avfall, står i samme område som bakker med humankonsum.
 • Kniver og stål med blod og kjøttrester hang i slire under nedskjæringsbordet mens de ansatte hadde pause.
 • Stålhanskene som hang på knagger var fulle av kjøttrester og blod.
 • Garderobeforholdene: Det ble registrert flere arbeidstøysett som var tilsølt av blod som hang på knagger i garderoben.
  Mattilsynet
  Foto: Åse Pulk/NRK

Tok over selskap

Boalvvir BA overtok i løpet av høsten 2006 to eksisterende selskap i Øst-Finnmark:

 • Neiden Rein AS: Foredlet reinkjøtt ved anlegget i Vadsø.
 • Smuk Nesseby AS: Slakterianlegg i Varangerbotn.

Neiden Rein AS ble omgjort til Lulas AS, mens Smuk Nesseby AS ble til Boazu AS.

I forbindelse med etableringen av de to nye selskapene, fikk Boalvvir ettergitt et lån på nesten to millioner kroner. Lånet var gitt til Neiden Rein AS/Smuk Nesseby AS.

Boalvvir fikk i tillegg et rentefritt lån fra Reindriftens utviklingsfond på to millioner kroner.

"Høy kvalitet"

I presentasjonen som Boalvvir BA sendte reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta på forsommeren i 2006 heter det blant annet:

Reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

"Neiden Rein (NR) er en foredlingsbedrift med veldig høy kvalitet og svært effektiv produksjon. Dessverre har dårlig likvidetet og høye kostnader til oppbygging av anlegg og administrasjon gjort at bedriften pr. i dag er teknisk konkurs."

Ja fra reindriftssjefen og RUF-styret

Reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta likte planene om at Boalvvir skulle ta over Neiden Rein AS og Smuk Nesseby AS. I juni 2006 skriver hun i saksfremlegget:

"Intensjonen med overtakelse mener Reindriftssjefen er god. Lykkes Boalvvir vil dette kunne bidra til mer slakting og reduksjon av reintall, videreforedling, en bedre konkurranse samt at dette vil komme reineiere til gode med eventuelt høyere kjøttpris."

Reindriftens utviklingsfond (RUF) omgjorde det gamle lånet til tilskudd. Boalvvir overtok foredlingsbedriften i Vadsø "med veldig høy kvalitet".

Utover høsten og starten av 2007 ble kvaliteten derimot slik at Mattilsynet grep inn.