NRK Meny
Normal

Finland vil ratifisere ILO 169

Finland ønsker å fremskynde ratifisering av FN-konvensjonen som garanterer finske samers rettigheter til vanlige landområder og naturressurser.

Supporter vifter med finsk flagg
Foto: Roald, Berit / Scanpix

Konvensjonen skal bidra til å styrke rettighetene til samene,

Samelue og finsk flagg
Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

men er ennå ikke ratifisert av Finland, Sverige og Russland.

– Sametinget står bak konvensjonen. Det vil styrke våre nærings rettigheter. Artikkel 14 og 15 nevner tydelig eierskap og økonomiske rettigheter. Dette er viktige spørsmål for oss samer sier finske Sametingspresident, Klemetti Näkkäläjärvi til SVT.

Samene er det eneste urfolket i nord.

Minoritetsombud Eva Biaudet publiserte i dag 99 spørsmål og svar om konvensjonen forplikter landene til å sikre rettighetene til urfolk.


– ILO-konvensjonen gir ingen klare svar, men det krever at staten anerkjenner retten til land og samenes rett til å bidra til løsninger, sier Eva Biaudet.

Diskutert i 25 år

I Finland og Sverige, har konvensjonen vært diskutert i 25 år. Statsminister Katainens regjering vil ratifisere konvensjonen denne mandatperioden. Finske Sametingspresidenten mener at de bevisst har drøyt så lenge.

– Dette føles som en bevisst avledning. De frykter å måtte be samene om tillatelse til å fiske og gå i skogen. Men det handler ikke om det. Målet er å styrke våre rettigheter, og spesielt for reindrifta, sier Klemetti Näkkälänjärvi.