Alkohol blir dyrere i Finland

Finland vil redusere alkomisbruket og øker avgiften med ti prosent.

Alkohola lea dávjá seahkanan veagalváldimiidda
Foto: Piera Balto / NRK

Det er andre gang i år at avgiften økes med en tidel.

Viktigste dødsårsak

Dette er stikk i strid med det myndighetene gjorde i 2004. Da foretok de en kraftig reduksjon i avgiften. Håpet var at dette skulle begrense grensehandelen i Estland, hvor prisene på alkhol var langt lavere.

Men den menneskelige prislappen har vært stor. Siden 2005 har alkoholmisbruk vært den viktigste dødsårsaken blant finske menn, og blant kvinner siden 2007.

Skrumplever er den nye folkesykdommen i Finland.

Nordmenn drikker minst

En undersøkelse gjort av det finske Folkehelseinstituttet, viser at finlendere drikker mest i Norden. Hver finlender over 15 år drakk gjennomsnittlig 12,5 liter i fjor. Nordmenn drikker ikke halvparten så mye, cirka seks liter alkohol per år.

Alkoholkonsumet i Norge er fortsatt lavest i Vest-Europa. Bare muslimske land har lavere forbruk.

Korte nyheter

 • Riddu Riđus doalut

  Riddu Riđu lea ráhkkanišgoahtán boahtte gease doaluide sámi lágidemiiguin sihke Olmmáivákkis ja Romssas. Katarina Barruk, stand up šovva Reaškkas ja juovlakonsearta Kajsa Baltoin, dan fállet ovdal juovllaid. Boahttevahkkus besset olbmot Olmmáivákkis vásihit Katarina Barruka ja su joavkku.

  Katarina Barruk
  Foto: NRK
 • Ruhta sámi girječálliide

  Sámediggeráđđi lea juolludan 250 000 ruvnno searvái Foreninga Samiske Forfattere/Searvi sámi girječálliide. Ruđat galget mannat searvvi doibmii. Searvi vuođđuduvvui 2019:s, ja lea rabas buot sámi girječálliide, sihke čáppagirjjálašvuođas ja fágagirjjálašvuođas, beroškeahttá gielas. Searvvi áigumuš lea ovdánahttit sámi girječálliid ja sámi girjjálašvuođa. Searvvis lea leamaš alla doaibmadássi juo ásaheami rájes, ja dat bargá viidát girjjálašvuođa oktavuođas. Dan čállá Sámediggi preassadieđáhusastis.

  Det stemmes i plenumssalen på Sametinget
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Eai jáhke dálkkádatrievdamiidda

  Juohke guoktenuppelogát norgalaš ii jáhke, ahte olbmot dagahit dálkkádatrievdamiid maid vásihat miehtá máilmme. – ONa dálkkádatdutkit navdet olbmo sáhttit rievdadit dálkkádaga. Dat gal ii leat vejolaš, lohká juoigannásti Johan Anders Bær. Son navdá beaivváža ja luonddu stivret dálkkádaga, iige olmmoš.