Finland har ikke råd til samisk

Unge skoleelever som Alisa og Biggá blir sittende igjen som tapere når Finland ikke vil betale for samisk språksamarbeid.

Alisa Pieski og Biggá Guttorm

Skoleelevene i Karigasniemi, Alisa Bieski (14) og Biggá Guttorm (14), vil være de som til syvende og sist må lide for at den finske staten ikke vil gi penger til Sámi Giellagáldu, som står for det samiske språksamarbeidet.

Foto: Piera Balto / NRK

– Det er viktig å bevare det samiske språket, for finsk snakker man allerede så mye, både hjemme og med venner, sier elevene Alisa Pieski (14) Biggá Guttorm (14) ved grunnskolen i Karigasniemi i Nord-Finland.

Finland har trukket seg fra å støtte det nordiske språksamarbeidet for samisk, som ledes av Sámi Giellagáldu. Tanken med Giellagáldu er at både Norge, Finland og Sverige skal finansiere utviklingen av samisk språk.

De endelige beslutningene for hvordan samisk språk skal skrives og snakkes gjøres av nettopp Sámi Giellagáldu.

Ikke råd til 3 millioner

Den finske regjeringen sier at de på grunn av dårlig økonomi ikke har råd til å betale for det nordiske språksamarbeidet.

Summen det er snakk om er på tre millioner kroner.

– Ser svært mørkt ut

Den finske sametingspresidenten Klemetti Näkkäläjärvi sier at det samiske språket går en mørk framtid i møte.

– Det ser svært mørkt ut når Finland ikke vil være med på finansieringen av språksamarbeidet. Vi er rett og slett på vei tilbake til slik det var på 70-tallet, mener Näkkäläjärvi.

Han mener at det ikke holder mål at Finland ikke har råd til å finansiere språkprosjektet.

– De nordiske landene er de rikeste i verden, så det gir ingen mening at de ikke skal ha råd.

– Språkgrensene følger ikke riksgrensene

Den norske sametingspresidenten Aili Keskitalo sier at riksgrensene på denne måten kan ende opp med å bli språkgrenser.

– Våre språkgrenser følger ikke våre riksgrenser, derfor er det ikke bare naturlig men også klokt å ha et grenseoverskridende samarbeid. Jeg tror også man sparer mye penger på denne måten, sier Keskitalo.

Sametingspresidentene mener det er en trussel for det samiske språket når Finland ikke vil finansiere det samiske språksamarbeidet.