Finanskomiteens leder: – Ikke lett å forholde seg til seks departementer hvert eneste år

Sametingsrådets bønn om å få en samlet bevilgning over statsbudsjettet, på samme måte som kommunene, ser ut til å få gehør på Stortinget.

Møte med Sametinget på Stortinget

Sametingsrådet møter bortimot samtlige komiteer i forbindelse med oppfølging av statsbudsjettforslaget. Her møter de Familie- og kulturkomiteen.

Foto: Mette Ballovara / NRK

– Jeg forstår jeg godt at Sametinget ønsker å få et mer helhetlig budsjett, som tar alle deler av både Sametinget og de samiske formål under ett. Så kan det også bli en prioritering i sterkere grad fra Sametinget selv, sier finanskomiteens leder, Hans Olav Syversen (KrF).

Tidligere denne uken har Sametinget også fått positive tilbakemeldinger fra Familie- og kulturkomiteen, til ønsket om mer effektivitet og selvstendighet økonomisk.

I flere år har Sametinget forsøkt å få regjeringen og Stortinget til å samle bevilgninger til Sametinget og samiske formål tll en budsjettpost, og la Sametinget prioritere bruken av pengene.

– Ikke mange motargumenter

Det er to år siden regjeringen varslet at de skal lage en rapport der de vurderer finansieringen av Sametinget.

Etter å ha hørt sametingsrådets syn på saken, mener Syversen at det ikke finnes mange argumenter mot å gjennomføre den endringen som Sametinget ønsker.

– Jeg synes egentlig ikke det er så veldig mange argumenter mot en slik endring. Jeg har forståelse for at det er enklere prosess, enn å forholde seg til seks departementer hvert eneste år, som kan ha ulike orienteringer seg i mellom, sier han.

Finanskomiteen møter Sametinget

Finanskomiteens leder, Hans Olav Syversen (KrF) møter sametingets delegasjon.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Venter på rapport

I likhet med Sametinget, er også Syversen spent på hva regjeringens rapport sier om dette.

– Jeg håper og tror at når vi har fått en rapport fra departementetet at vi kommer i mål ved at vi får en forenklet budsjettprosess, hvor nettopp Sametinget får større ansvar overfor den samiske befolkning, sier han.

Hans Olav Syversen (KrF) og Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).

Hans Olav Syversen (KrF) hilser på Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).

Foto: Mette Ballovara / NRKJ

Garanterer nesten Krf-støtte

Syversen, som også er nestleder i partiets stortingsgruppe, er tydelig på at han mener det er riktig å endre systemet for finansieringen av Sametinget.

– Betyr det at Kristelig folkeparti kommer til å gå inn for en slik endring i det videre arbeidet med statsbudsjettet på Stortinget denne høsten?

– Jeg går veldig langt i å si det, så kan jo hende noen har motargumenter som jeg ikke har hørt, men slik det ligger an nå, så synes jeg forslaget er godt, sier Syversen.

Muggsopp og vannlekkasje i kulturhuset i Kautokeino

Vannlekkasje har ført til muggdannelse som avgir sterk og sjenere lukt i dagens teaterlokaler. Hos det samiske nasjonalteateret Beaivváš hadde man håpet på midler fra statsbudsjettet til helt nytt teaterbygg.

Foto: Jan Öqvist

KrF om Beaivváš: – Absolutt til vurdering

Komiteen fikk også tilbakemelding på at Sametinget er svært misfornøyd med forslag til statsbudsjett.

Blant annet kalte teatersjef Rolf Degerlund det en stor kulturskandale, at Det samiske nasjonalteateret ikke nevnes med ett ord i statsbudsjettet.

Syversen og Kristelig folkeparti har fått med seg kraftsalven fra teatersjefen.

– Den er absolutt til vurdering hos hos.

– Hva betyr det ?

– Det betyr at jeg ikke kan love noe før gruppa har hatt budsjettbehandling, og den har vi ennå ikke begynt på, men jeg kan bare forsikre om vi er veldig klar over akkurat den budsjettposten, den har vi oppmerksomhet rundt og så må du nesten vente en uke eller to på vårt alternative budsjett, sier Syversen.