NRK Meny
Normal

Fikk utsatt høringsfristen til endringer i Finnmarksloven

Thoralf Henriksen i Karasjoklista har fått forlenget høringsfristen til endringer i Finnmarksloven. Han er forferdet over at flere ikke har kommet med uttalelse i saken.

Thoralf Henriksen

Thoralf Henriksen

Foto: Piera Balto / NRK

Det skriver avisa Ávvir .

– Her er det foreslått å endre Finnmarksloven slik at de som fremmer saker for Utmarksdomstolen i Finnmark kanskje selv må betale for saksomkostningene hvis de ikke når frem med sitt krav. Likevel er det mange institusjoner som jobber med samiske saker som ikke har kommet med høringsuttalelse, sier Henriksen til avisa.

Ny frist 9. februar

Justisdepartementet har sendt et forslag om å endre Finnmarksloven ut på høring , og har sendt høringsbrevet til ulike høringsinstanser som Sametinget, Finnmarkseiendommen, Finnmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Finnmark, Finnmarkskommisjonen. I lista over avgitte høringssvar kan man se at ingen av disse høringsinstansene hadde kommet med høringssvar innen fristen som opprinnelig var 1. februar.

Avdelingsleder i Justis- og beredskapsdepartementet Knut Helge Reinskou bekrefter overfor Ávvir at de har utsatt høringsfristen til 9. februar, blant annet fordi Finnmark fylkeskommune ikke kunne levere innen tidsfristen, og på grunn av at Henriksen tok kontakt og ba om utsatt høringsfrist.

Håper flere avgir høringsuttalelse

Henriksen vil selv avgi høringsuttalelse, og nå håper han at flere benytter muligheten til å avgi høringsuttalelse.

– Dette er en veldig viktig sak og en stor trussel for samiske rettigheter. Derfor er det skremmende at ikke flere institusjoner som representerer samiske interesser har kommet med uttalelse.