Fikk spørsmål om barns rettigheter

På folkemøtet i Karasjok i kveld fikk samepolitikerne blant annet spørsmål om samiske barns rettigheter når barnevernet overtar omsorgen.

Panel

Fra venstre: Ellen Kristina Saba (H), Johan Vasara (Ap), Isak Mathis Buljo (Sp), Aili Keskitalo (NSR), Laila Susanne Vars (Arja) og Nils Mathis O. Hætta (FrP) stilte opp på det første folkemøtet før valget.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Temaet for det første av tre folkemøter før sametingsvalget var Sametingets legimitet. En fersk meningsmåling viser at over halvparten av de spurte mener at Sametinget ikke skal ha mer makt.

Marit Guttorm Graven

Marit Guttorm Graven ville vite hvordan Sametinget har tenkt å sikre samiske barns rettigheter.

Foto: Jan Tore Trysnes / NRK

Marit Guttorm Graven var en av de rundt 20 frammøtte, og hun hadde ett konkret spørsmål til panelet, nemlig hvordan Sametinget har tenkt å styrke samiske barns rettigheter når det offentlige overtar omsorgen, og barneombudet ikke kjenner godt nok til samiske forhold.

– Samiske barn mister retten til sin egen kultur og sitt eget språk når barnevernet overtar omsorgen, hvordan vil Sametinget ivareta rettighetene til samiske barn, spurte Graven.

Ikke fornøyd med svaret

De fleste i panelet var enige om at barns rettigheter til språk og kultur skal styrkes, men de var ikke helt enige om hvordan det best skulle gjøres, eller hva slags myndighet som skal ha ansvaret til syvende og sist.

Guttorm Graven var ikke tilfreds med svarene. Hun kaller svarene fra samepolitikerne for "politiske svar"!

Utifra dette mener hun at det ikke er rart at meningsmålingen viser at så mange ikke vil ha mer makt til Sametinget.

– Dette viser hvor tannløse politikerne egentlig er, de kan jo ikke gjøre noe, det blir bare ord, sier Graven.

Reindrift og mineraler

Ellers var publikum svært opptatt av mineraler og reindrift. Panelet var ikke enige om Sametinget bør overta reindrifta eller ikke.

Noen av de frammøtte ville ha klare svar på hvordan Sametinget ville styrke reindrifta nå som områdestyrene er fjernet.

Gruver og mineraler ble også tatt opp, men i og med at dette er temaet for det tredje folkemøtet, ble debatten henvist dit.

Det blir to folkemøter til på Karasjok kulturhus før valget. Temaet for neste møte er språk og kultur. Alle debattene sendes direkte på Dab-radio, og ledes av Thor Thrane.