Hopp til innhold

Fikk ris for dårlig oppførsel

Forfatter Terje Forsberg (63) er ute med en historiebok om Ellen Jacobsdatter Hætta, som ble dømt til livsvarig straffarbeid etter Kautokeino-opprøret.

Bokomslag

Historien om Ellen Jakobsen Hætta og hennes opplevelser etter at dommen falt, oh hun ble sendt i fengsel bare 16 år gammel.

Foto: Privat

Ellen Jacobsdatter Hætta fikk ris i Trondheim tukthus, og hun hadde fyldig ansikt.

Historien handler om Ellen som dømmes til fengselsstraff etter Kautokeino-opprøret. 16 år gammel blir hun sendt til tukthuset.

Forsberg selv havnet i Kautokeino i 1995 da han begynte med slektsforskning. Han fant fort ut at han hadde samisk slekt i nord, og reiste til Kautokeino i Finnmark for å finne ut mer. Familien hadde fortrengt det samiske i alle år.

Terje Forsberg

Forfatter Terje Forsberg ble fascinert av historien om Ellen.

Foto: Privat

– Det var da jeg kom over litteratur om Kautokeino-opprøret, og jeg ble veldig fascinert av Ellen og hennes historie som så vidt ble nevnt i den litteraturen som allerede fantes, forteller Forsberg til NRK Sápmi.

«De forvillede i troen» som ble lansert for en uke siden ble til etter at Forsberg følte seg kallet til å fortelle Ellen sin historie. Lokalt ble de straffedømte kalt for nettopp de forvillede etter at dommen falt.

Hun var 56 tommer høy

14. februar 1854 dømte høgsterett fem av dem som ble kalt for opprørere til døden, åtte til livsvarig straffarbeid elleve til kortere straffarbeid og fire til kortere fengselsstraff.

En av dem som ble dømt til livsvarig straffarbeid på tukthuset var Ellen. Historieboken er om henne og hennes opplevelser og mishandlingen mens hun sonet.

Forfatteren har innhentet Ellen Jacobsdatter Hætta sin journal fra tukthuset. Der kommer det blant annet fram at hun en gang fikk ris på grunn av dårlig oppførsel.

I straffeanstalten hadde jeg bragt med meg 1 blå hue, 1 rødt bomullstørklede, 1 hvit vadmelskufte, 1 reinskinnsmudde, 1 reveskinnsmudde, 1 bomullslerretsserk, 1 hvit vadmels bukse, 1 par lær-komager, armbånd, 2 finske bøker. Alt var i god stand, men i årenes løp ble vadmelsbuksa og muddene bare filler og ble derfor destruert.

Ellen Jakobsen Hætta / De forvillede i troen


Det skrives også om hvordan hun så ut, hva hun hadde med seg og det hun hadde på seg da hun ankom tukthuset.

– Vi ble kommandert inn i tukthuset, der ble jeg registrert som fjellfinn og tjenestepike som snakker finsk og norsk, og som har fyldig ansikt og tykke skuldre, står det beskrevet i journalen.

Høyden måles til 56 tommer, som er 142,24 centimeter. Hun døde i fengselet 23 år gammel.

Korte nyheter

 • Bulkka ruoná tjuovgav vaddá Oslo pride ásadibmáj tjaktjaj

  Bulke mielas Oslon dåhkki pridav ásadit oajvvestádan tjaktjaj. Dav javllá staboajvve Harald Nilssen Oslo bulkkeguovlon.

  Oslo Pride ganugahteduváj biehtsemánon guoktalåkvidát biejve vuohtjusa maŋŋela Oslon ijá åvddåla.

  Nihtodime diehti ij la læhkám sihkar jut pride máhtá ásaduvvat.

 • Savnet person i fjellene i Jokkmokk

  En eldre person skal være savnet i fjellene i Jokkmokk kommune i Sverige, skriver SVT Sameradioen på deres hjemmesider. 68-åringen forlot Vaisaluokta i Jokkmokk kommune i Sverige forrige torsdag og skulle etter planen gå ned i Hellmobotn i Hamarøy kommune i Nordland. På bakgrunn av at personen verken har kommet frem eller hørt av seg til noen, etterlyses han derfor nå i sosiale medier. Sameradioen skriver at de ikke har fått bekreftet om det er startet søk av personen fra politiets side på svensk side. Politiet i Norge sier til NRK at de har mottatt informasjon om at en person skal være savnet, men at de ikke er involvert i saken og ikke kan bekrefte om det pågår søk etter vedkommende. NRK har ikke lyktes å fått tak i politiet i Sverige.

 • Kristin Harila vuot gorŋgnen várrečohkkáide

  Finnmárkolaš Kristin Harila lea dál fitnán 11 daid 14 plánejuvvon várrečohkaide. Bearjadaga ija miel joavddái son Gasherbrum I (8080 moh) čohkii. Golbma beaivvi ovdal, borgemánu 8. Beaivvi gorŋgnii son gis Gasherbrum II (8034 moh). Várit leaba máilmmi 11. ja 13. Stuorámus várit. Harila aiggošii fitnát buot máilmmi váriin mat leat badjel 8000 mehter, ja ulbmil livčče dahkat dan guđá mánus ja guđa beaivvis.