NRK Meny
Normal

– Ble bedt om å reise dit jeg kommer fra

Han verken behersker eller forstår samisk. Det vanket det kjeft for – på kommunestyremøtet i Karasjok.

Frode Tangen

Frode Tangen (Sp) er kommunestyrerepresentant i den samiskspråklige kommunen Karasjok. Det kan by på utfordringer, siden han ikke er samisktalende.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Jeg fikk slengt i trynet fra de andre, at det ikke er deres problem at jeg ikke prater samisk – og hvis jeg ikke kan respektere at de andre snakker et annet språk, så kan jeg reise tilbake dit jeg kommer i fra.

Det kan kommunestyrerepresentant Frode Tangen (Sp) fortelle, fra det siste kommunestyremøtet han deltok på i hjemkommunen hans – Karasjok.

  • (Se faktaboks om Karasjok kommune – helt nederst i artikkelen)

Kommunestyremøtene i Karasjok tolkes normalt mellom norsk og samisk, siden kommunen tilhører det såkalte «samiske språkforvaltningsområdet».

Etter loven er samisk og norsk likestilte, i dette språkforvaltningsområdet.

Men siden dette var et lukket kommunestyremøte, måtte også tolken forlate møtet.

Ingen protester mot norsk språkbruk før møtet

Kommunestyrerepresentant Frode Tangen bedyrer at han i forkant av det lukkede møtet, informerte de øvrige representantene at man må påregne norsk språkbruk.

Dette fordi Tangen var den eneste tilstedeværende representant – som ikke behersker eller forstår samisk.

– Og da var det ingen protester på dette, hevder Frode Tangen.

Hør kommunestyrerpresentant Frode Tangen fortelle om episoden – her:

Opphetet debatt førte til prat på samisk

– Under selve møtet og saksbehandlingen, så ble det noe opphetede diskusjoner. Og da begynte noen å snakke samisk, forteller Frode Tangen.

Da avbrøt han de som snakket samisk, med henvisning til at han ble satt utenfor debatten – grunnet manglende samiskforståelse fra hans side.

– Dermed spurte jeg om de ikke kunne ta ordet på norsk, sier Tangen.

Dette skal ifølge Frode Tangen ha vært den utløsende faktoren, for kjeften han fikk for å ikke kunne samisk.

Fikk ikke snakke sitt morsmål

Det var kommunestyrerepresentant Torgrim Kemi (H) som henvendte seg til Frode Tangen (Sp) – med irettesettelser.

Torgrim Kemi var ikke interessert i å la seg intervjue om episoden.

Men til NRK erkjenner Torgrim Kemi at han sa til Frode Tangen, at han kan flytte tilbake dit hvor han kommer fra – hvis ikke Tangen bryr seg om å lære samisk, ikke ønsker å bruke samisk i offentlige møter, eller ikke kan akseptere at Karasjok kommune er en flerspråklig kommune – hvor samisk er hovedspråk.