Hopp til innhold

Fikk ikke lovnad om mer penger til samisk helseforskning

Regjeringen ble i Stortingets spørretime utfordret av SV til å bevilge mer penger til helseforskningsprogrammet SAMINOR 3.

SVs Hilde Marie Gaebpie Danielsen viste til at Sametinget og sentrale myndigheter har påpekt at det mangler viktig helsestatistikk om den samiske og kvenske befolkningen.

Dette er det meningen å rette på med forskningsprogrammet SAMINOR 3.

Senter for Samisk helseforskning, har meldt inn et behov på 30 millioner kroner for programmet, mens regjeringen i statsbudsjettet har foreslått 13 millioner kroner til dette.

I sitt svar slo også helse- og omsorgsministeren Ingvild Kjerkol fast at gjennomføringen av SAMINOR 3 (stortinget.no) er mer kostbar enn de to foregående undersøkelsene.

Det er betydelig flere deltakere som er planlagt inkludert i SAMINOR 3, enn i de foregående undersøkelsene, og den skal dekke et større geografisk område enn SAMINOR 1 og 2.

Kjerkol understreket at regjeringen er opptatt av folkehelsen og levekårene i samiske områder, og at de på grunn av stramt budsjett har måttet prioritere blant flere tiltak innen helse for den samiske befolkningen.

Kjerkol minnet også om at det er flere andre økonomiske bidragsytere til SAMINOR 3, bl.a. Sametinget, flere fylkeskommuner, Helse Nord og Universitetet i Tromsø.

Alle de nevnte bidragsyterne tar allerede et stort ansvar for å finansiere denne forskningen, men her burde staten bære det største ansvaret, mener Danielsen.

– Her må staten som oppdragsgiver bære den grunnleggende økonomiske driften. SAMINOR 3 er særdeles viktig for staten opp mot innsamling av helsedata for å levere helse og levekårs statistikk. Det er med på å redde liv og forebygge uhelse. Og dette burde helseministeren juble for, sier hun.

Selv om signalene fra regjeringen foreløpig ikke tyder på at den summen økes i statsbudsjettet, har ikke Danielsen gitt opp.

– Jeg håper nå at ministeren vil rette opp i dette, og gi tryggheten SAMINOR 3 trenger for å kunne gjennomføre, og fullføre sitt oppdrag, sier hun.

Hilde Marie Gaebpie Danielsen
Foto: Mette Ballovara / NRK

Korte nyheter

 • Ná olu máksá elrávdnji Davvi-Norggas vuossárgga

  Les på norsk:

  Vuossárgga šaddá Davvi-Norggas elrávnnje gaskamearálaš haddi 27,3 evrre kilowattdiimmus. Dat lea 7,6 evrre eambbo go sotnabeaivvi ja 3,9 evrre eambbo go seamma beaivvi diibmá.

  Dan čájehit hvakosterstrommen.no logut.

  Alimus haddi vuossárgga šaddá 29,5 evrre kilowattdiimmus, gaskal tii. 18 ja 19.00. Dat lea 1,7 evrre eambbo go sotnabeaivvi ja 5,5 evrre eambbo go seamma beaivvi diibmá.

  Vuolemus haddi šaddá 23,1 evrre kilowattdiimmus gaskal diibmu 2 ja 3 ihkku.

  (NTB)

  Strømkabler
  Foto: Terje Bendiksby / NTB
 • Amerihkkálaš bombagirdit girde Norgga ja Suoma badjel

  Les på norsk:

  Guokte amerihkálaš B-52 Stratofortress bombagirdit girde sotnabeaivve Norgga ja Suoma badjel. Dan dieđiha Suoma suodjalusdepartemeanta.

  Bombagirdit girddiiga máttaguvlui Norggas Lapplánda guvlui Supmii. Golbma táŋkagirdi girde maŋis.

  Suoma suodjalusdepartemeantta dieđuid mielde lei dá hárjehallan mii lei koordinerejuvvon lihtolaš riikkain.

  Ruošša sáddii guokte soahtegirdi go oidne ahte guokte amerihkálaš bombagirdi lahkonišgohte Ruošša áibmolanja, Barentsábi bajábeale. Dan dieđihii Ruošša suodjalusdepartemeanta otne.

  Ruošša departemeantta dieđuid mielde de girde amerihkálaš girdit eará guvlui go fuomášedje Ruošša soahtegirdiid lahkonišgoahtimin.

  (NTB)

  Amerikanske B-52 og to svenske JAS Gripen og to norske F-35 kampfly vest for Andøya.
  Foto: Forsvaret
 • Så mye koster strømmen mandag

  I Nord-Norge blir det en snittpris for strøm på 27,3 øre per kilowattime (kWh) mandag og en makspris på 29,5 øre.

  Mandagens snittpris per kWh er 7,6 øre høyere enn søndag og 3,9 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

  Maksprisen mandag på 29,5 øre per kWh er mellom klokken 18 og 19. Den er 1,7 øre høyere enn søndag og 5,5 øre høyere enn samme dag året før.

  Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 46,4 øre.

  90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting mandag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

  I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

  Minsteprisen blir på 23,1 øre per kWh mellom klokken 2 og 3 på natten. (NTB)

  Strøm
  Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK