Fikk ikke levere asylsøknad

Den russiske urfolksforkjemperen Dmitry Berezhkov fikk ikke levert asylsøknad i Tromsø i dag. Han ble bedt om å ringe UDI på mandag.

Dmitry Berezhkov
Foto: Mette Ballovara / NRK

– Det var litt forvirrende å få det svaret fra politistasjonen i Tromsø, fordi jeg har hørt at det skal være mulig å levere asylsøknad på alle politistasjoner i Norge, sier Berezhkov.

Berezhkov ble i juni arrestert av politiet i Tromsø etter ønske fra russiske myndigheter. Utleveringsbegjæringen er behandlet i to rettsinstanser i Norge, og begge konkluderer med at det ikke er grunnlag for å utlevere ham.

Russland hevder at han er skyldig i økonomisk kriminalitet, mens Berezhkov er sikker på at han forfølges på grunn av sitt engasjement for urfolks rettigheter.

Møter UDI mandag

Dmitry Berezhkov (tv) og Aili Keskitalo (th)

Dmitry Berezhkov møter UDI i Tromsø førstkommende mandag.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Berezhkov har studert og bodd i Tromsø i to år. Han har kone og barn og tar ikke sjansen på å reise til Russland i nærmeste framtid, da han er sikker på å bli arrestert.

Passet hans utløp torsdag og han føler at det ikke er annen utveg enn å søke om politisk asyl i Norge.

Selv om han fredag formiddag ikke fikk levert en formell asylsøknad, har han likevel kommet litt videre med saken.

– Etter arrestasjonen i sommer likte jeg ikke tanken på gå mot helg uten gyldige papirer, derfor ringt jeg UDI litt senere på fredagen, selv om jeg hadde fått beskjed om at de allerede hadde stengt, og nå har jeg ordnet en avtale til mandag, sier Berezhkov.

I det øyeblikket en asylsøker får utstedt et registreringsbevis av politiet er det en bekreftelse på at man har gyldig opphold i Norge mens søknaden behandles.

– Må undersøke saken

Berezhkov synes det er underlig at han er bedt om å forholde seg til UDI i denne saken, men han er glad for at han iallfall nå har en formell avtale med myndighetene mandag morgen i Tromsø.

Poltiinnspektør i Troms politidistrikt, Astrid Nilsen vet ikke hvorfor Berezhkov ikke fikk registrer seg som aylsøker i fredag. Hun ønsker ikke å kommentere denne konkrete saken før hun har fått undersøkt nærmere hva som er faktum.

– Generelt er det slik at alle som vil søke om politisk asyl kan møte opp også på politistasjonen i Tromsø, og deretter henviser vi saken til Politiets utlendingsenhet i Oslo, som vil foreta nærmere registreringer i forbindelse med søknaden, sier hun.