Hopp til innhold

Reinbeitedistrikt anmelder Nussir-gruveselskap

Leder i Fiettar reinbeitedistrikt skal ha overrakt anmeldelsen til gruvedirektøren under torsdagens debatt.

Nussir i Kvalsund

ANMELDT: Gruveselskapet Nussir er blitt anmeldt av lederen i Fiettar reinbeitedistrikt.

Foto: Stian Strøm

Guldal jearahallama Fieddara orohatjođiheaddjin Nils M. Utsi

Debatten om gruvedrift i Repparfjord i Finnmark skal ha blitt så het at lederen i Fiettar reinbeitedistriktet, Nils M. Utsi, bestemte seg for å gi anmeldelsen personlig til Nussir-direktøren Øystein Rushfeldt.

Det melder nettavisen Hammerfestingen.no (Krever betaling)

Morten Daae

BEKREFTER ANMELDELSE: Leder for fellestjenester og påtale i Finnmark politidistrikt, Morten Daae bekrefter at Fiettar reinbeitedistrik har anmeldt Nussir ASA.

Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Leder for fellestjenester og påtale i Finnmark politidistrikt, Morten Daae bekrefter overfor avisen at det er kommet en anmeldelse mot Nussir ASA.

– Vi går gjennom og ser om det er et lovbrudd, slik det i så fall er påstått. Det vil behandles på en helt vanlig måte, sier Daae til Hammerfestingen.no

Les også: Repparfjordens voktere klare til kamp

– Nussir mangler tillatelser

Leder i Fiettar reinbeitedistrikt Nils M. Utsi har anmeldt gruveselskapet, fordi han mener selskapet ikke har alle tillatelser til å begynne å grave i området.

Nils M. Utsi

DISTRIKTSLEDER: Leder for Fiettar reinbeitedistrikt, Nils M. Utsi mener gruveselskapet ikke har alle tillatelser i orden.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– De har ikke alle tillatelsene og det er ikke begjært noe om forhåndstiltredelse. Og på toppen av det hele ligger det nye tunnelinnslaget utenfor konsesjonsområdet, sier Nils M. Utsi til Hammerfestingen.

Direktør Øystein Rushfeldt i Nussir ASA gruveselskap har bare kort kommentar til anmeldelsen.

– Vi var ikke orientert. Vi får se hva som kommer, sier Rushfeldt til Hammerfestingen.no

Les også: Aksjonen mot Nussir-gruven er i gang: – Vil forhindre arbeidet så mye som mulig

Korte nyheter

 • Makkár kulturásahusat Norggas barget sámi dáidagiin ja kultuvrrain

  Dál leat unnán dieđut das man olu ja man láhkái Norgga dáidda- ja kulturásahusat barget sámi dáidagiin ja kultuvrrain.

  Okta čilgehusain lea ahte dát ii vel leat suokkardallon. Dáinna háliidit Sámediggi, Kulturráđđi ja Kulturdirektoráhtta dahkat juoidá.

  Danne sáddejuvvo boahtte vahkus riikkaviidosaš iskkadepami dáidda- ja kulturásahusaide.

  Geassit nannii duohtavuođa- ja seanadankommišuvdna, ahte dáruiduhttin lea guhká ja duođalaččat čuohcan sámi kultuvrii ja gillii. Dáruiduhttin bistá ain Norggas.

  – Dan mii iskkadeamis gávnnahuvvo šaddá rápportan. Dalle oaidnit mat kulturásahusat barget sámi dáidda- ja kulturovdánbuktimiin dál. Dasa lassin mat kulturásahusat háliidivčče dáinna bargat, muhto eai áibbas dieđe manne ja mat ásahusat eai vel leat dáinna nu olu bargan.

  Dan čilge Kulturdirektoráhta direktevra, Kristin Danielsen (govas).

  Les på norsk

  Kristin Danielsen
  Foto: Kulturrådet
 • Dette fikk prinsen i gave fra Sametinget

  Prins Sverre Magnus fikk mange offisielle gaver på 18-årsdagen, som var søndag 3. desember. Sametinget ga prinsen en samekniv fra Knivsmed Strømeng.

  Sametingets plenumsleder Tom Sottinen deltok på den offisielle lunsjen på det Kongelige slott fredag 1. desember i anledning prinsens myndighetsdag.

  Et viktig innslag på gjestelisten var åtte ledere fra norske ungdomsorganisasjoner, skriver Kongehuset på sin nettside. Deriblant deltok lederen i ungdomsutvalget i Norske Reindriftsamers Landsforbund Ellen-Sara Sparrok.

 • Hvilke kulturvirksomheter i Norge arbeider med samisk kunst og kultur

  Det er lav kunnskap om i hvilken grad og hvordan kunst- og kulturvirksomheter i Norge arbeider med samisk kunst og kultur

  En av forklaringene er fordi det ikke er gjort nok innsiktsarbeid på området. Det ønsker Sametinget, Samerådet og Kulturdirektoratet å gjøre noe med.

  Derfor sendes det neste uke ut en landsomfattende undersøkelse til kunst- og kulturinstitusjoner.

  Nylig slo sannhets- og forsoningskommisjonen fast at fornorskingspolitikken har hatt alvorlige og langsiktige konsekvenser for samisk kultur og språk, og at fornorskningen fremdeles pågår i Norge.

  – I funnene fra denne undersøkelsen vil vi få en tilstandsrapport. Da vil vi se hvilke kulturinstitusjoner som jobber med samiske kunst- og kulturuttrykk i dag. I tillegg hvilke som ønsker å jobbe mere med det, men som ikke helt vet hvordan, og hvilke som foreløpig ikke har jobbet så mye med dette.

  Det forklarer direktør i Kulturdirektoratet, Kristin Danielsen (bildet).

  Loga sámegillii

  Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet
  Foto: Samuel Ostrev Berntsen / NRK