Redd for at alkoholforbud kan bety slutten på festivalen

Politidirektoratets pålegg kan ramme samiske festivaler hardt. Hos den meste kjente samiske festivalen i Norge frykter man publikumssvikt.

Riddu 2017

KAN RAMMES HARDT: Urfolksfestivalen Riddu Riđđu er en av Nord-Norges mest kjente festivaler, og arrangeres årlig i midten av juli i Kåfjord i Nord-Troms.

Foto: Nils Mehren / NRK

Magne Wilhelmsen

BEKYMRET: Magne Wilhelmsen hos Riddu Riđđu-festivalen sier at festivalstyret nå må se på hvordan festivalen skal imøtegå Politidirektoratets pålegg, som kom brått på festivalarrangørene.

Foto: Privat

– Vi er litt overrasket, sier Magne Wilhelmsen hos Riddu Riđđu-festivalen.

I helgen meldte Aftenposten at alle musikkfestivaler med festivalcamp, pålegges av Politidirektoratet å innføre totalforbud mot at festivalgjester får medbringe alkohol inn på festivalcampene.

Forbudet rammer naturlig nok dermed også Riddu Riđđu, landets mest kjente samiske festival.

Festivalens daglige leder frykter forbudet vil føre til færre festivalgjester.

– En reduksjon av besøkstall betyr svikt i egeninntekter som vi er svært avhengig av. Ei heller synes vi det er vår oppgave å gå inn på festivalcampen for å holde rede på hva den enkelte har med seg, sier Wilhelmsen.

Riddu Riđđu 2011

AVHOLDSCAMP?: Frem til i sommer har det vært tillatt for festivalgjester over 18 år å nyte medbrakt alkohol her på Riddu Riđđu-campen, og på andre musikkfestivalers overnattingsplasser utendørs. På Riddu Riđđu har man samtidig et begrenset barområde nært festivalscenen, hvor festivalbesøkende som er over 18 år kan kjøpe og nyte alkohol. En lignende ordning finner man på mange andre festivaler.

Foto: Sergey Gavrilov

Kan medføre svekket tilbud

Ifølge Aftenposten er en løsning som Politidirektoratet skisserer, at festivaler søker om skjenkebevillinger som også inkluderer campingområdene.

Men Magne Wilhelmsen forklarer at hvis Riddu Riđđu skal kunne opprettholde sin festivalcamp i nåværende form, så vil det pålegge festivalen å øke vaktholdet.

Dette som følge av kravene som følger med en skjenkebevilling som også omfatter campen.

– Det kan igjen gå ut over festivalprograminnholdet, for da må vi vri kostnader fra programinnhold til vakthold. Det kan medføre problemer med å opprettholde festival-«menyen» som trekker publikum, sier Wilhelmsen.

Hevder å ha «flatfyllkontroll»

I sommer ble Riddu Riđđu-festivalen påført påpekninger hva gjelder brudd på alkoholforskriften, ifølge Framtid i nord.

– Kan ikke alkoholforbud på campen kanskje få bukt med det mange omtaler som «flatfyll» på festivaler?

– Vi har fått gode tilbakemeldinger fra både vaktselskap, politiet og besøkende hva gjelder fyll. Vi har et godt samarbeid med politiet, og skikkelig vakthold. Vi føler vi har god kontroll, sier Riddu Riđđus daglige leder.

Kan bety «kroken på døra»

– Kan ikke Riddu Riđđu bare søke skjenkebevilling for hele festivalområdet, campen inkludert, selv om det ikke selges alkohol der?

– Det kan være en mulighet. Samtidig er det litt rart at vår festivalcamping skal behandles på en annen måte enn en ordinær campingplass, for da mister vi nok gjester uansett.

– Festivalgjester er avhengig av å kunne overnatte. Riddu Riđđu arrangeres jo i Manndalen i Kåfjord, og her har vi jo ikke så veldig mange andre overnattingstilbud, svarer Magne Wilhelmsen.

– Kan dette føre til publikumssvikt som fører til at festivalen ikke lenger arrangeres i fremtiden?

– I sin ytterste konsekvens; ja.

Markomeannu

MINDRE «TÅKETE» CAMPOPPHOLD?: Også her på Márkomeannu-festivalens festivalcamp har det inntil i sommer vært tillatt med medbrakt alkohol.

Foto: Vaino Rensberg / NRK
Anne Henriette Reinås Nilut

OGSÅ BEKYMRET: Festivalleder Anne Henriette Reinås Nilut ved Márkomeannu-festivalen garanterer at hennes festival blir arrangert i 2018, selv om Politidirektoratets pålegg kan bli tøff å håndtere.

Foto: Frode Grønmo / NRK

Frykter for sikkerheten

Ved Márkomeannu-festivalen er man også redd for konsekvensene av Politidirektoratets pålegg.

– Vi tvinges til å bruke mer penger på sikkerhet, og dermed på arbeidskraft – men vi er en liten festival med knappe midler. Vi har dermed ikke den muligheten, sier festivalleder Anne Henriette Reinås Nilut.

– Konsekvensen blir da at vi antagelig må avvikle camptilbudet for våre gjester. Da er jeg redd mange festivalgjester slår opp telt og overnatter andre plasser – i skogen eller hvor som helst, altså i områder hvor det ikke er vakthold.

– Dagens campordning med vakthold gir jo økt sikkerhet, blant annet mot overgrep og vold, sier Reinås Nilut.

Markomeannu

Både her på Márkomeannu og på Riddu Riđđu-festivalen praktiseres det 18-års aldersgrense på festivalcampene. Begge festivalene tilbyr imidlertid også såkalte familiecamper eller stillecamper der mindreårige har adgang, og der festing ikke skal forekomme.

Foto: Vaino Rensberg / NRK

– Formyndersk tankegang

– Kan ikke bare Márkomeannu-festivalen søke skjenkebevilling for hele festivalen – campen inkludert – selv om dere ikke nødvendigvis begynner å selge alkohol på campen?

– Det kan vi gjøre, men det vil jo uansett føre til at festivalgjester ikke får medbringe alkohol inn på campen, og kravene til økt sikkerhet som følge av skjenkebevilling vil uansett gi merkostnader, sier Anne Henriette Nilut Reinås.

– I tillegg må vi jo ved inngangen til campen begynne å ransake hver en eneste bag for forbudte alkoholvarer. Det er en meget formyndersk tankegang. Dessuten erfarer vi at dagens ordning fungerer meget godt, sier hun.

Kristin Ottesen Kvigne, avdelingsdirektør i Politidirektoratet.

INGEN KOMMENTAR: Direktør ved Politidirektoratets politifagavdeling, Kristin Kvigne.

Foto: Ola Mjaaland

Håper på dialog

Verken Riddu Riđđus daglige leder eller Márkomeannu-sjefen tror siste ord er sagt i denne saken.

Begge har varslet at de vil gå i dialog med politiet, samarbeidspartnere og andre festivaler for å finne løsninger som ikke vil ramme festivalene hardt.

– Vi vil aldri klare å få folk til å slutte å nyte alkohol på festival. Da er det mye bedre at vi sikrer at alkoholinntaket skjer innenfor trygge rammer, sier Márkomeannu-sjef Anne Henriette Reinås Nilut.

Kristin Kvigne hos Politidirektoratet har ikke ønsket å kommentere saken overfor NRK i dag.

Korte nyheter

 • Geatnegahtton boahkkuheapmi

  EU riikkat fertejit dál geatnegahtton koronaboahkuheami loktet áššin. Dan celkkii EU-kommišuvnna presideanta Ursula von der Leyen ikte. Goalmmádas oassi EU ássiin eai leat vel boahkuhuvvon. Dán rádjai eai leat galle riikka háliidan ássiideaset bágget koronaboahkuid bijahit. Muhto dál lea Nuortariika mearridan guovvamánu vuosttas beaivvi rájes geatnegahttit olbmuid bijahit koronaboahkuid. Greika lea ges mearridan boahkuhit buohkaid, geat leat badjel 60 jagi boarrás. Maiddái Duiskka ođđa ráđđehus lea maid dál árvvoštallagoahtán dákkár mearrádusa.

  Virus Outbreak Belgium EU
  Foto: Francois Walschaerts / AP
 • Čavgadut luossabivdonjuolggadusat

  Boahtte jagi soitet šaddat čavget luossabivdonjuolggadusaid. Norgga luossajogaid searvvi eanaeaiggádat leat dál guorahallamin makkár doaimmaid sáhtášedje ásahit gádjut eamiluosa dál go dat lea geavvan rukses listui. Váldočálli Torfinn Evensen lohká iežaset geahččaleamen bisuhit luossajogaid giddekeahttá ja soaitá šaddat dakkár ortnet ahte eanet luosat galget fas luitojuvvot ruovttoluotta johkii.

  Krevende forhold for fluefiske
  Foto: Lars-Petter Kalkenberg
 • Ain olu njoammumat Norggas

  Norggas ain olu koronanjoammumat. Gaskavahku lea duođaštuvvon 3870 ođđa koronanjoammuma, 265 njoammuma unnit go ovddit beaivve goas ledje eanemus njoammumat Norggas dán radjai olles dán pandemiija áigge. Buohcceviesuin ožžot divššu 257 olbmo koronavirusa geažil.

  Selvtest covid-19
  Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK