Festiválat doarjjaortnegii

Njealje festivála Romssa fylkkas besset dál golmma jagi ekonomalaš doarjjaortnegii maid Romssa fylkasuohkan lágida. Sámi festivála Márkomeannu lea okta sis geat dál leat dán ortnegis. Eará festiválat mat maiddái leat ožžon saji doarjjaortnegii leat Artijuli festivála, Nordisk Ung filmfestival ja Tromssa Jazzfestivála. Ovdalaččas leat juo 9 festivála dán ortnegis. Oktiibuot juohká fylkaráđđi jahkásaččat 2,2 miljovnna ruvnno 25 festiválii dán jagi, maiddái festiválaide mat eai leat mielde dán ortnegis.