Hopp til innhold

Buot násttit bohtet vaikko leage girdibargoheaitta

SAS-bargoheaitta čuohcá Riddu Riđđui. – Lea liigehástalus midjiide, muhto buot artisttat bohtet, dadjá festiválajođiheaddji.

Sandra Márjá West.

BUOT ARTISTTAT BOHTET: Festiválajođiheaddji Sandra Márjá West lohká buot artisttaid boahtit Riddu Riđđui.

Foto: Håkon Mudenia / NRK

– Dál lea min stuorámus hástalus ahte fidnet buot artisttaid Olmmáivággái áiggil.

Dan muitala Riddu Riđu jođiheaddji Sandra Márjá West.

Angelique Kidjo

BOAHTÁ: Angelique Kidjo boahtá Olmmáivákkái vaikko leašge SAS-bargoheaitta.

SAS-bargoheaitta lea dagahan sidjiide liigehástalusaid vuollil vahku ovdal festivála rahppu.

Dán jagi Riddu Riđđu lágiduvvo Olmmáivákkis Gáivuonas suoidnemánus 13. beaivvis 17. beaivái.

Dán jagi stuorámus namat leat Angelique Kidjo, The Halluci Nation, Lido Pimienta. Isák, Niilas, Katarina Barruk, Ailu Valle + Amoc + Trio Boogiemen ja Elin & The Woods.

The Halluci Nation

BOHTET: The Halluci Nation bohtet Olmmáivággái vaikko leage SAS-bargoheaitta.

Foto: Pressebilde

Liigeruhtagollu

Streaikka geažil lea Riddu Riđđu ferten máŋgga artistii ođđa girdibileahtaid diŋgot, ja dát šaddá divrrasin, muitala West.

– Dán rádjai mii leat sihkkarastán ahte buohkat besset deikke áiggil. Hástalussan leat bileahttahattit. Dál leat golmma geardde divraset go ovdal streaikka.

Riddu Riđđu diehtojuohkin.

Riddu Riđđu almmuhii bearjadaga ahte streaika ii leat dán rádjái vaikkuhan prográmma.

Foto: Riddu Riđđu

Stuorra bargu beassat Riddui

Muhtimiidda lea Riddu Riđđu dehálaš oassi geasis.

Kátjá Rávdná Broch Einebakken lea okta dain, geaidda festivála lea šaddan árbevierrun.

Mun leamaš Riddu Riđus das rájes go riegádin. Dábálaččat de lea festivála seammá áigodagas go mu riegádanbeaivi.

Kátjá Rávdná Broch Einebakken
Foto: Maria Karlsen

Kátjá orru dál Oslos, ja lei sihkkarastán girdibileahtaid SAS mielde áigá.

Muhto de šluhttii SAS su girdi.

In mun heađástuvvan. Mun jurddašan, ahte gal olmmoš beassá davás muhtin láhkai, muhto eatnis lei hui miella ahte galgen boahtit.

Doarju bargoheaitaga vaikko sutnje čuohcá

Kátjá beassá festiválii, go eadnis Siri gávnnai ja diŋgostii bileahtaid Torppas Evenáššái.

– Beasan mun gal. Muhto festivála gal lágiduvvo vaikko mun in boađášege bargin dokko.

Kátjá Rávdná Broch Einebakken

Kátjá Rávdná muitala iežas doarjut SAS-streaikka, vaikko váikkuha funet sutnje.

Foto: Maria Karlsen

Kátjá oaivvilda ahte vaikko leat váikkuhusat streaikka geažil, de lea dát dehálaš ášši SAS-pilohtaide.

– Vaikko munnje gárttai liigemátki, de lea dan veardde dehálaš ahte sii besset streiket, ja mun doarjjun sin ášši.

Hárjánan hástaleaddji dillái

Vaikko vuorddekeahtes hástalusat ihtet dađistaga, de eai Riddu Riđu bargit heađástuva.

Sii leat ovdal vásihan hástalusaid ja dihtet mo galget čađahit festivála earenoamáš dilis.

Sandra Márjá West

Festiválajođiheaddji lea ovdal vásihan hástalusaid lágidettiin.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

Earret eará lei 2021 festivála pandemiija-áigge.

Buohkat, geat áigo fitnat, fertejedje beaivválaččat johtilis iskosa váldit. Maŋimuš beaivve festiválas, de ihte hástalusat dás.

Hurtigtest-stasjon i Riddu Riđđu 2021

Diimmá Rittus gárte buohkat vuordit ráiddus beassat korona-iskosa váldit ovdalgo besse festiválii.

Foto: Maien Gaup Sandberg / NRK

Diimmá Riddu Riđđu: Korona-njoammun hehttii lágideami

Šaddá festivála beroškeahttá streaikkas

Festiválajođiheaddji Sandra Márjá ii loga festivála vaikkuhuvvot nu go dál lea dilli.

– Mii fertet plánet rievdadusaid ja dilálašvuođa mielde, ja mun jáhkán ahte vaikko mii dal de dáhpáhuvaš, de šaddá somás festivála dán jagi.

Korte nyheter

 • Sortland: Kommuneoverlege fraråder å drikke vann fra naturen

  Onsdag meldte Folkehelseinstituttet (FHI) at det har vært en økning i antall personer smittet av harepest.

  Det var meldt om 54 personer som var smittet av harepest i august og september, med totalt 70 personer hittil i 2023.

  Høsten er nemlig høysesong for harepest, og nå er den også påvist i Sortland.

  Mattilsynet opplyste fredag at de hadde fått positivt prøvesvar på en hare funnet i Spjutvika. Det skriver Bladet Vesterålen.

  Harepest, tularemi, kan gi langvarig sykdom hos mennesker. Mennesker kan smittes gjennom å drikke vann i naturen, eller ved kontakt med gnagere og deres ekskrementer.

  Kommuneoverlegen anbefaler følgende forholdsregler:

  – Ikke drikk vann direkte fra naturen. Vannet kan drikkes etter koking eller annen desinfeksjon.

  – Unngå kontakt med syke eller døde harer og smågnagere. Bruk hansker hvis du må håndtere døde dyr og husk god håndvask etterpå.

  – Brønner eller oppkommer må sikres mot inntrenging av overflatevann og mot dyreliv som smågnagere og fugler. Inspiser brønner og oppkommer jevnlig. Fjern døde dyr eller annen synlig forurensning umiddelbart, og ikke drikk eller bruk vannet før det er gjort tiltak for å sikre at vannet er trygt

  – Ikke fei opp smågnagerlort (for eksempel muselort i hytta), men bruk heller en fuktig klut, og beskytt hendene med gummihansker.

  – Unngå å bli slikket av hunder og katter som nylig har vært i kontakt med et dødt eller sykt dyr, da de kan ha fått bakterien i munnhulen.

  Harepest
  Foto: Knut Fredrik Øi
 • Eieren fant elghund sin skutt

  Torsdag morgen fant jegerkollega og hundeeier Magnar Aslaksen en sørgelig opplevelse da hans elghund Loke (nær 2 år gamle) ble funnet død.

  Aslaksen var i fangst onsdag og dro med hunden sin fra hytta sin ved Idjajávrris til Nieiddaidvári fangstområde. Etter å ha gått i noen timer satte Aslaksen seg i en sandstrand for å koke kaffe. Hunden roet seg ned etter nærmere en halv time, før den luktet en elg og dro av gårde, som var siste gang Aslaksen så hunden i live.

  – Klokka var allerede litt over seks og det begynte å bli mørkt. Da jeg kom til stedet der hunden var, var det mørkt og jeg fant ikke hunden, selv om WeHunt viste at hunden var der. Det viste seg senere at jeg hadde gått bare noen få meter unna. Jeg ga opp og dro tilbake til hytta der jeg overnattet. Neste morgen dro jeg for å lete igjen, og da fant jeg hunden. Den var skutt, og det var et enormt hull rett mellom øynene, forteller Aslaksen.

  – Det første jeg tenkte på da jeg så det, var at det må ha vært en elg tyv i området og at hunden hadde funnet den. Heldigvis tok jeg en kaffepause og ble ikke med hunden, ellers kunne jeg også kanskje blitt skutt, sier Aslaksen alvorlig til Ávvir

  Aslaksen tok hunden med seg til hytta der han ringte politiet.

  Hunden ble funnet om lag 2,5 kilometer fra bilveien. Stedet ligger cirka to mil fra Karasjok, mot Lakselv. Politiet oppfordrer publikum som vet noe til å ta kontakt med dem. Dette skrev Ávvir

 • Vil bygge ny flyplass i Kautokeino

  NSRs sametingsgruppe ber sametingsrådet om behovet å etablere fylplass i Kautokeino.

  Våren 2024 legger regjeringen frem nasjonal transportplan (NTP) 2025-2036.

  Reperesentant Maren Benedicte Nystad Storslett, forteller at Kautokeino har siden 50-tallet arbeidet med å åpne flyplassen i kommunen. Det er allerede ferdig anlagt flystripe på 1.100x 30 meter på grusdekket rullebane. Skriver Sagat

  Maren Benedicte Nystad Storslett
  Foto: Malene Gaino Buljo / NRK