Fertejedje čilget

Gaskarievttis šattai gieskat inceasta- ja veahkaválddálašvuođaguovddáš čilget manne mánáidskuvllas ledje oahpahan seksuála veahkaválddálašvuođa birra. Sivvan dása lei go seksuála veahkaválddálašvuođa geažil dubmejuvvon albmá bealušteaddji oaivvildii ahte dát livčče sáhttit čilget máná čuoččuhusaid seksuála veahkaválddi birra.