Ferte dohkkehit miellahttuvuođa eretcealkima

– Bellodat gal ii sáhte earágo dohkkehit miellahtuid mearrádusa guođđit bellodaga. Nu dadjá Bargiidbellodaga boahtte sámediggeválggaid presideantaevttohas.

Ronny Wilhelmsen

Sii eai sáhte eará go dohkkehit miellahtuid mearrádusa luohpat miellahttun, dadjá Bargiidbellodaga miellahttu gii lea leamašan guovddážis das maid Vibeke Larsen gohčoda politihkalaš moivviin.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

‒ Lea gal váivi go bellodatustibat válljejit guođđit Bargiidbellodaga, nu movt bellodaga miellahtu guovttos, Vibeke Larsen, ja Marianne Balto, leaba válljen dahkat.

– Mis ii leat eará vejolašvuohta go dušše dohkkehit miellahtuid mearrádusa, dadjá Bargiidbellodaga boahtte sámediggeválggaid presideantaevttohas, Ronny Wilhelmsen.

Bellodatoskkáldasat

Maiddái Bargiidbellodaga ovddeš ráđđelahttu, Marianne Balto, guhte lei Sámedikki ráđđelahttu gaskal 2007 ja 2013, dadjá ahte dás ii leat dušše sajádatgiččus sáhka, ja ákkastallá ahte das lea maiddái sáhka eret čorgemis sin geain sámit vuoigatvuođat leat guovddážis.

  • Guldal Ronny Wilhelsem vástádusaid dárogillii:

Balto ákkastallá iFinnmark neahttaaviisii ahte ođđa áirasat geaid Bargiidbellodat dál lea válljen leat eanet oskkáldasat bellodatvuogádahkii.

Sámediggepresideanta, Vibeke Larsen lea dadjat ahte Bargiidbellodaga ovddabealde leat dál guokte molssaeavttu. Nubbe molssaeaktu lea joatkit vuoigatvuođadáistaleami sámiid vuoigatvuođaid ovddas, ja nubbi ges lea čielga doaibmabidjobellodahkan, dadjá Vibeke Larsen.

Ieš leamašan mielde bellodatpolitihka hábmemin

‒ Mun lean gullan Vibeke Larsena cuiggodemiid, muhto dalle mun ferten muittuhit ahte Vibeke Larsen han ieš lea leamašan mielde hábmemin Bargiidbellodaga sámepolitihka.

Nu dadjá Ronny Wilhelmsen ja lasiha ahte Vibeke Larsen diehtá seamma bures go son ahte sámi vuoigatvuođaáššit leat bures oidnosii Bargiidbellodaga prográmmas, ja lasiha ahte Vibeke Larsen han ieš lei mielde hábmemis bellodaga prográmma sámepolitihkalaš ráđis čoahkkimis Romssas.