Ferte bissehit rávdnjebuvttadeami

Nuorta-Finnmárkku elfápmolinjját eai nagot fievrridit buot rávnnji maid bieggafápmorusttegat buvttadit. Dát dagaha ahte Varanger Kraft-fitnodat bággehallá bissehit máŋgga bieggafápmorusttega, ja massá dasto máŋgga miljovnna kruvdnosaš tietnasa, dadjá fitnodaga direktevra Terje Skansen. Sihke Varanger Kraft ja Finnmark Kraft dáhtot Statnett hukset eambbo elfápmolinjjáid.