Utgir bok om Riddu

Riddu Riđđu er nå blitt bok. Forfatter Lene Hansen lanserer boken under årets festival.

Lene Hansen
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– En spennende historie om et unikt kulturprosjekt, sier forfatteren, som også er tidligere festivalsjef.

Riddu Riđđu er en suksesshistorie i samisk og nordnorsk kulturliv. En ungdomsgjeng skapte i 1991 en festival som ble langt mer enn en lokal bygdefest.

Historien om et opprør

– Det begynte som et opprør. Jeg var med fra begynnelsen av, og Riddu har betydd veldig mye for meg og for min generasjon. Vi fikk på denne måten et forum som kunne si hva det vil si å være fornorska, og å være same i en moderne verden. For meg var festivalen inngangsporten til mitt samepolitiske engasjement, sier Hansen som også er sametingspolitiker.

Hansen har skrevet boken ut fra egne erfaringer, etter sin hovedoppgave. Boken har illustrasjoner fra festivalens historie, både med lokale og internasjonale profiler.

Bokens forside
Foto: ukjent

Mange suksessfaktorer

Festivalen har vært mye mer enn en festival for folk i Nord-Troms, og utviklet seg til en suksess. Den internasjonale urfolksprofilen er kjennetegnet til Riddu Riđđu.

Hansen tror at festivalens suksessfaktorer er mange, men understreker festivalens lokale forankring.

– Festivalen har vi utviklet sammen med både våre foreldre og våre besteforeldre, i en tid da det ikke var så mange festivaler i Nord-Norge. Det vil si på begynnelsen av 90-tallet.

- En unik historie

– I dag er det behov for at den nye generasjonen,som skal ta over Riddu Riđđu, får vite historien og bakgrunnen. Opprøret som var bakgrunnen til dannelsen av festivalen er over, og festivalen er etablert.

Det er likevel viktig både for ungdommen og folk i hele Norge å lese denne boken, fordi historien til Riddu Riđđu er unik, sier Hansen. Boken blir offisielt lansert 9. juli.

Oanehaččat

  • Gearggusvuohta bargosajiid ovdal

    Gearggusvuohta ferte boahttit bargosajiid ovdal. Dan lohká Hámmárfeasta ja Fálesnuorri buollinčáskadanhoavdda Arne Myrseth. Ikte bođi ovdán ahte 110-heahteguovddáš galgá bisuhuvvot Finnmárkkus muhto sirdojuvvot Hámmárfeasttas Kirkonjárgii. Lei arvaluvvon ahte 110-heahteguovddáš galggai sirdojuvvot Tromsii muhto nie ii šatta. Dat mearkkaša ahte Finnmárkku váldu duođalaččat, lohká Myrseth.

  • Eai leat mielas oljobohkamii

    Eanet lohku Davvi-Norggas eai leat mielas oljobohkamii Lofuohtas, Viestterállasis ja Sáččás, čájeha iskkadeapmi maid A-media lea čađahan. 54,7 proseanta sis geat leat vástidan iskkadeami, leat negatiiva oljobohkamii nu gožuduvvon LoVeSe guovllus. Sosialisttalaš Gurutbellodaga politihkkár Torgeir Knag Fylkesnes lohká Nordlys-aviisii, dát čájeha ahte olbmot davvin oaivvildit mearas lea eambo resurssa go dan maid oljobohkan sáhttá addit.

Laster Twitter-innhold

På forsiden av NRK Sápmi nå