Femund sijte vant i høyesterett

Femund reinbeitedistrikt vant i høyesterett mot bøndene. Dermed trenger ikke reineierne å betale erstatningskravet fra grunneierne, som mente at reindrifta hadde ødelagt deres mark. Les mer om sakens opprinnelse her.