Femti tonn villreinkjøtt

Femti tonn villreinkjøtt fra Nordfjella som kunne vært brukt som menneskemat, skal kastes. Det er ikke mulig å bruke dette på en forsvarlig måte, så vi er nødt til å destruere alt som blir skutt av det statlige jaktlaget, sier Petter Braaten i Statens Naturoppsyn. I vinter ble det påvist den smittsomme CWD-sykdom blant villreinen i Nordfjella.