Alle skolene Fylkesmannen hadde tilsyn med – brøt loven

Fylkesmannen ser alvorlig på at skolene ikke følger opplæringsloven.

Sandfallet skole

Sandfallet skole i Alta er en av skolene i Finnmark som ikke oppfyller kravene i opplæringsloven.

Foto: KRISTIAN SØNVISEN BYE/NRK

– Vi har hatt tilsyn i tre kommuner i fjor høst, og to kommuner nå i vår, forteller underdirektør ved Fylkesmannen i Finnmark, Katharine Jakola.

NRK fortalte forleden at etter at Finnmark fylkeskommune hadde tilsyn i Karasjok skole har det blitt påvist brudd av flere punkter i opplæringsloven.

Men i samtlige av de fem skolene; Sandfallet skole i Alta, Breilia skole i Hammerfest, Havøysund skole i Måsøy, Båtsfjord skole og Karasjok skole – fant Fylkesmannen brudd i opplæringsloven.

Katharine Jakola sitter på kontoret sitt

Manglende oppfølging av elevene har vært deler av lovbruddene ved skolene, forteller underdirektør ved Fylkesmannen i Finnmark, Katharine Jakola.

Foto: Skjermdump / NRK

Foreldre har kjempet i to år for sine barn

Foreldrene for elevene i klasse 6B ved Karasjok skole har i to år forsøkt å få skolen til å forbedre situasjonen til barna sine på skolen.

En av eksemplene de har kommet med til NRK, er da klassen ble stående ute i 40 minus uten at det dukket opp lærer.

– Dette var et uforutsett tilfelle grunnet lærerfravær og der det ikke var satt inn vikar. Ansvaret ligger hos rektor og skoleledelsen, men også hos lagledere på de ulike trinnene, svarte skolens rektor Arnulf Soleng, da han ble spurt om hvordan dette kunne skje.

Skolen har frist frem til august å rette på manglene. En bedre skole er noe Karasjoks ordfører Anne Toril Eriksen Balto nå lover skal bli en realitet.

Elfrid Boine

Karasjoks rådmann Elfrid Boine sier i en e-post at skolen er i ferd med å rette opp i bruddene.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

– Ethvert lovbrudd er alvorlig

Manglene som Fylkesmannen har funnet er blant annet manglende vurdering av elever underveis, og at de lokale læreplanene ikke er gode nok.

– På de ulike skolene har det vært ulike lovbrudd. Ethvert lovbrudd er alvorlig, men det er en del lovbrudd som går på det å ha gode nok rutiner for å sikre at samtlige lærere ivaretar elevene sine rettigheter, og gir dem god underveisvurdering i løpet av hele opplæringsløpet, sier Fylkesmannens underdirektør.

Jakola bekrefter at de tre skolene som ble undersøkt i fjor høst har sørget for å rette opp i manglene. Nå står Sandfallet skole og Karasjok skole for tur.

Har satt i gang tiltak

Rådmann Elfrid Boine i Karasjok kommune skriver i en e-post til NRK at kommunen er i ferd med å sørge for at Fylkesmannens avvik blir rettet opp i.

– Etter at rapporten ble oversendt skolens ledelse, er planen gjennomgått og det er satt i gang tiltak for å lukke avvikene. Dette gjøres i samarbeid med skolens personale, skriver rådmannen.

Klagen som foreldrene sendte til kommunen ble ikke fulgt opp. Noe rådmannen ikke er fornøyd med.

– Det er ikke tilfredsstillende når saker ikke følges opp. Her har administrasjonen en jobb å gjøre. Det må følges opp slik at foresatte får tilbakemelding slik både opplæringsloven og forvaltningsloven stiller krav om. Det er skoleadministrasjonens oppgave.

Ni foreldre for klasse 6B utenfor Karasjok barneskole

Foreldrene til klasse 6B: Siri Berg, May-Lise Mienna, Ann Kristin Somby, Renathe Aspeli Simonsen, Mona Larsen, Toril Merete Guttorm, Jan Inge Paulsen, Rolf Gunnar Mienna og Trine Helander-Paulsen.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK