To kongeørn kan nå felles i Troms

Det er blitt mye mer ørn i Troms enn tidligere, det mener både reindrifta og sauebønder. Nå har Fylkesmannen i Troms gitt fellingstillatelse på kongeørn i Dyrøy og Lyngen.

Kongeørn

I Dyrøy og Lyngen i Troms er det gitt fellingstillatelse på en kongeørn.

Foto: John Øystein Berg

Også sauebønder merker økning i ørnestammen i Dyrøy kommune i midt-troms, og formann i beitelaget Jarl Myrholt er enig med reindrifta at det nå må fellingstillatelse på ørn.

To ørn kan felles, men ikke voksne

Fylkesmannen i Troms har gitt fellingstillatelse på en kongeørn i Dyrøy og Lyngen, sier rådgiver i miljøvernavdelinga Andreas Vikan Røsæg.

- Men, på grunn av hekking så kan man ikke felle voksen kongeørn, sier Vikan Røsæg.

I dag skal fellingsleder ilag med en mann til i området Skuodduvarri i Dyrøy for å observere om det er ørn som dreper reinkalver. Når de vet eksakt hvilke kongeørn det er som gjør skade, så kan de gjennomføre fellingen, sier Andreas Vikan Røsæg.

Rovviltnemnda styrer ikke ørnestammen

Leder for rovviltnemnda i Troms og Finnmark, John Karlsen sier at de ikke styrer ørnestammen, de jobber kun med de andre rovdyrene. Men, Kalrsen sier at de har hatt flere møter med Fylkesmannen i Troms angående økende ørn i Troms.

Hør rådgiver i miljørvernavdelinga om skadefelling av ørn:

Hør formann i sauebeitelaget i Dyrøy, Jarl Myrholt: