Hopp til innhold

- Slag i trynet på pasienter

Kommune- og fylkespolitiker for Venstre, Trine Noodt, mener det er noe alvorlig galt med sykehusstrukturen i Finnmark, når pasienter kan risikere å måtte reise i tre dager for en legetime ved Hammerfest sykehus.

hammerfest sykehus

Hammerfest sykehus.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Igjen blusser debatten om sykehusstruktueren i Finnmark opp. Bakgrunnen denne gangen er Helse Finnmarks innstramming i bruk av taxi for pasienter som ikke rent medisinsk har behov for det. For noen pasienter kan det i verste fall bety en reise på 3 dager for en times legetime.

Trine Noodt

Venstres Trine Noodt mener man må ha et alternativ til Hammerfest sykehus.

Foto: Robin Mortensen

– Det høres jo helt uholdbart ut med tre dager reise for en legetime, og det viser jo bare at sykehusstrukturen ikke er til beste for pasientene, sier venstres fylkestings- og kommunepolitiker Trine Noodt.

Ordner seg som oftest

Marit Kristine Hætta Sara er en av mange fra Kautokeino som har behov for sykehusbesøk i Hammerfest. Hun forteller om tilfellet med tre dagers reise for sykehusbesøk. Hun fikk time i Hammerfest på tirsdag. Fordi hun ikke hadde rekvisisjon, fikk hun beskjed om at hun måtte ta bussen.

Kommunikasjonsrådgiver ved Finnmarkssykehuset Eilert Sundt sier at når det gjelder pasienter i Kautokeino spesielt, så har de en avtale om at det går maxitaxi med pasienter mellom Kautokeino og Hammerfest nesten daglig.

Den er først og fremst beregnet for pasienter med medisinsk behov for transport med taxi, men hvis det er ledige plasser i den så kan den fylles andre pasienter som ellers hadde måttet ta buss.

«Det betyr at vi nesten alltid finner en løsning for pasientene, og det vil være bare i veldig sjeldne unntakstilfeller at noen trenger å overnatte både før og etter legetimen i Hammerfest», skriver Sundt.

Noodt mener dette ikke er holdbart.

– Det er ikke sånn det skal være, det skal ikke være pasientens problem.

Engasjerer flere

Også sametingspresident Aili Keskitalo lar seg engasjere av denne saken. På sin facebookside skriver Keskitalo:

«Man føler seg sjelden så liten som i samtale med Pasientreiser. Når man skal på sykehus er det fordi man har et helseproblem, kanskje med smerter og ubehag, og med en bakenforliggende angst om hva man skal oppleve og hvilke beskjeder man vil få. Det er uverdig at reisen skal bli en så stor tilleggsbelastning».

Aili Keskitalo på sykehjembesøk i Tysfjord

Sametingspresident Aili Keskitalo har følt seg liten i samtale med Pasientreiser. Her på sykehjemsbesøk i Tysfjord.

Foto: Sander Andersen

Trine Noodt mener man på kort sikt må ta tak i praksisen når sykehuset strammer inn på innvilgningen av transport. På lengre sikt mener Noodt man må få forandret på årsaken, som hun mener er en grunnleggende feil i sykehusstrukturen.

– Det er ikke holdbart at pasienter i Finnmark stadig vekk får slike slag i trynet. Vi hadde kommet bedre ut av det med et til lokalsykehus i Finnmark, blant annet på grunn av de klimatiske forholdene vi har.

Korte nyheter

 • Anna Granefjell dan jaepien åarjelsaemien kultuvrebaalhkam åådtje

  Baalka Raasten Rastah'sne juekieji.

  Jurye jiehtieh "Dïhte vihkeles goh gïele-, kultuvre- jïh vuekieguedtijem orreme, dovne sov dajveektievoetesne jïh åarjelsaemien sïebredahken åvteste."

  Granefjell lïj NRK'n voestes åarjelsaemien journaliste, skïemtjesåjhtere, lohkehtæjja, jarkoestæjja, vytnesjæjja jïh organisasjovnebarkije.

  Bilde av Anna Granefjell, vinneren av sørsamisk kulturpris 2023.
  Foto: Solveig Norberg / NRK
 • Sortland: Kommuneoverlege fraråder å drikke vann fra naturen

  Onsdag meldte Folkehelseinstituttet (FHI) at det har vært en økning i antall personer smittet av harepest.

  Det var meldt om 54 personer som var smittet av harepest i august og september, med totalt 70 personer hittil i 2023.

  Høsten er nemlig høysesong for harepest, og nå er den også påvist i Sortland.

  Mattilsynet opplyste fredag at de hadde fått positivt prøvesvar på en hare funnet i Spjutvika. Det skriver Bladet Vesterålen.

  Harepest, tularemi, kan gi langvarig sykdom hos mennesker. Mennesker kan smittes gjennom å drikke vann i naturen, eller ved kontakt med gnagere og deres ekskrementer.

  Kommuneoverlegen anbefaler følgende forholdsregler:

  – Ikke drikk vann direkte fra naturen. Vannet kan drikkes etter koking eller annen desinfeksjon.

  – Unngå kontakt med syke eller døde harer og smågnagere. Bruk hansker hvis du må håndtere døde dyr og husk god håndvask etterpå.

  – Brønner eller oppkommer må sikres mot inntrenging av overflatevann og mot dyreliv som smågnagere og fugler. Inspiser brønner og oppkommer jevnlig. Fjern døde dyr eller annen synlig forurensning umiddelbart, og ikke drikk eller bruk vannet før det er gjort tiltak for å sikre at vannet er trygt

  – Ikke fei opp smågnagerlort (for eksempel muselort i hytta), men bruk heller en fuktig klut, og beskytt hendene med gummihansker.

  – Unngå å bli slikket av hunder og katter som nylig har vært i kontakt med et dødt eller sykt dyr, da de kan ha fått bakterien i munnhulen.

  Harepest
  Foto: Knut Fredrik Øi
 • Eieren fant elghund sin skutt

  Torsdag morgen fant jegerkollega og hundeeier Magnar Aslaksen en sørgelig opplevelse da hans elghund Loke (nær 2 år gamle) ble funnet død.

  Aslaksen var i fangst onsdag og dro med hunden sin fra hytta sin ved Idjajávrris til Nieiddaidvári fangstområde. Etter å ha gått i noen timer satte Aslaksen seg i en sandstrand for å koke kaffe. Hunden roet seg ned etter nærmere en halv time, før den luktet en elg og dro av gårde, som var siste gang Aslaksen så hunden i live.

  – Klokka var allerede litt over seks og det begynte å bli mørkt. Da jeg kom til stedet der hunden var, var det mørkt og jeg fant ikke hunden, selv om WeHunt viste at hunden var der. Det viste seg senere at jeg hadde gått bare noen få meter unna. Jeg ga opp og dro tilbake til hytta der jeg overnattet. Neste morgen dro jeg for å lete igjen, og da fant jeg hunden. Den var skutt, og det var et enormt hull rett mellom øynene, forteller Aslaksen.

  – Det første jeg tenkte på da jeg så det, var at det må ha vært en elg tyv i området og at hunden hadde funnet den. Heldigvis tok jeg en kaffepause og ble ikke med hunden, ellers kunne jeg også kanskje blitt skutt, sier Aslaksen alvorlig til Ávvir

  Aslaksen tok hunden med seg til hytta der han ringte politiet.

  Hunden ble funnet om lag 2,5 kilometer fra bilveien. Stedet ligger cirka to mil fra Karasjok, mot Lakselv. Politiet oppfordrer publikum som vet noe til å ta kontakt med dem. Dette skrev Ávvir