NRK Meny
Normal

Feil hos hver fjerde kontrollerte

Hittil i år har Skatteetaten kontrollert personallistene til 166 bedrifter i Nord-Norge, og funnet feil og mangler hos ca. hver fjerde kontrollerte.

Skjenking av alkohol på bar

Serveringssteder blir kontrollert av Skatteetaten. Illustrasjonsbilde.

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Siden nyttår har serveringssteder, frisører og skjønnhetspleiere, samt bilverksteder og bilpleiebransjen måtte føre lister over alle som jobber der.

Plikten til å føre personallister ble innført for å bidra til å motvirke svart arbeid. Listene gir oversikt over hvem som til en hver tid er på jobb. Korrekte og kontinuerlig førte lister vil dermed vanskeliggjøre svart avlønning av arbeidstakeren skriver Skatteetaten i en pressemelding.

Opptatt av like konkurransevilkår

Bransjeorganisasjonene er opptatt av like konkurransevilkår, og ser på dette som et viktig bidrag for å sikre like vilkår, og hindre svart arbeid.

Geir Solheim

Avdelingsdirektør i NHO Reiseliv i Nord-Norge, Geir Solheim

Foto: NHO

– Intensjonen bak innføringen er god, vi er opptatt av at dette skal gjøres riktig, men er ikke overrasket over at det gjøres noen feil. Bransjen trenger tid og noen trenger nok veiledning på hvordan de skal løse dette. Vi regner med at tallene vil forbedre seg når flere har fått innført gode rutiner, sier avdelingsdirektør i NHO Reiseliv i Nord-Norge,Geir Solheim.

166 personallistekontroller

I samarbeid med Skatteoppkreverne i Nordland, Troms og Finnmark er det hittil i år blitt gjennomført 166 personallistekontroller i Nord-Norge. Resultatet viser at kontrollørene siden mars i år har ilagt gebyrer på over 320 000 kroner.

– Vi ser at en del bedrifter sliter med å innrette seg etter regelverket. I hovedsak dreier det seg om mangelfull føring, men vi har også erfart at enkelte ikke fører lister i det hele tatt, forteller Tone Marie Myklevoll, underdirektør på kontroll og rettsanvendelse hos Skatt nord.

Blant de kontrollerte bransjene er det spesielt servering, uteliv og kafédrift som peker seg negativt ut.

– Bransjen har utfordringer i forhold til svart arbeid, og vi er overrasket over at så mange aktører velger å ikke ta plikten til å føre personallister på alvor, sier Myklevoll.

Skatteetaten har tidligere informert alle virksomhetene om de nye kravene, og skal fortsette å holde kontrolltrykket oppe.

– Vi regner med at et fortsatt høyt fokus på personallister på sikt vil føre til bedre etterlevelse, avslutter Myklevoll.