NRK Meny
Normal

Feil av menighetsrådet å stenge kirken, sier ordfører

Kommunestyret i har ikke behandlet saken om stenging av kirkene for vigsling av likekjønnede, og det er neppe en sak som kommunestyret har noe med, sier ordføreren.

Girku ja arvedávgi

Lukking av kirken for homofile vielser i Kautokeino, kan bli en sak for kommunestyret i Kautokeino.

Foto: Berit Anne Sara Triumf

Det var 19. mai i år at menighetsrådet vedtok å stenge kirkene i Kautokeino og Máze for bruk til vigsel av likekjønnende par. Leder av menighetsrådet i Kautokeino, Aslak Anders N. Siri, sier at bakgrunnen for vedtaket er den hellige skrift.

Ikke greit

–Jeg har ennå ikke sett at noen i kommunestyret i Kautokeino komme med en uttalelse der det tas et oppgjør med disse holdningene. Derfor vet jeg ikke om dette er noe hele kommunestyret der oppe stiller seg bak, eller folk som bor der. Etter mitt syn er det ikke greit å fordømme de homofile på denne måten, påpeker Erlend Elias Bragstad.

Benekter kirkestenging

Menighetssekretær og sogneprestens ektefelle, Inger Anne Gaup Gustad, benekter overfor NRK Sápmi at menighetsrådet har vedtatt å stenge kirkene for homofile. Hun sier at kirkene stenges for vigsling av likekjønnede par. Gustad sier at det er media som har skapt en forståelse av at menighetsrådet har vedtatt å stenge kirkene, noe menighetsrådet ikke har.

Ikke behandlet i kommunestyret

Kommunestyret i Kautokeino har ikke vært samlet siden mars i år, og neste møte er først berammet om et par uker. Derfor har ikke kommuenstyret behandlet denne saken.

Johan Vasara

Ordfører i Kautokeino, Johan Vasara, er usikker på om kirkesaken hører hjemme i kommunestyret.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

–Jeg er usikker på om saker fra menighetsrådet er noe som kommunestyret bør blande seg opp i. Dette sier ordføreren i Kautokeino, Johan Vasara. Han sier seg likevel usikker på om menighetsrådet kan fatte vedtak slik de har gjort, da det er bispedømmerådet og den norske kirke som overordnet organ som skal fatte slike vedtak.

Ikke overrasket

Om noen av kommunestyrerepresentantene likevel velger å løfte menighetsrådets vedtak inn for kommunestyret, så står de helt fritt til det, sier Vasara. han sier at denne saken jo vært en snakkis i Kautokeino den siste tiden.

–Jeg er litt usikker på hva menighetsrådet har vedtatt, men jeg personlig mener at det er feil av menighetsrådet å stenge kirken, hvis det er det de har vedtatt, sier ordfører, Johan Vasara til NRK Sápmi.