NRK Meny
Normal

Høyremann er valgt som Finnmarkeiendommens nye leder

Idag hadde Finnmarkseiendommen (FeFo) styremøte i Karasjok. Blant styresakene var det valg av ny leder og nestleder.

Raymond Robertsen (H)

Raymond Robertsen (H) skal lede Finnmarkseiendommen de neste to årene.

Foto: Petter Sommer / NRK

Finnmarkseiendommen ledes av et styre på seks personer som er bosatt i Finnmark fylke. Tre medlemmer utnevnes fra både Finnmark fylkesting og Sametinget, inntil fire år av gangen med personlige varamedlemmer.

Ny styreleder

Raymond Robertsen (H) fra fylkestinget er valgt som den nye styrelederen for Finnmarkseiendommen.

Bente Haug byline

Nesleder Bente Haug (Ap).

Dette ble vedtatt i dag da Finnmarkseiendommen hadde møte i Karasjok.

Bente Haug (Ap) fra fylkestinget ble valgt som ny nestleder.

Marit Kirsten Anti Gaup gikk av som styreleder i finnmarkseiendommen og Hartvik Andreas Hansen gikk av som nestleder.

Finnmarkseiendommens styre

Finnmarkseiendommen ledes av et styre på seks personer.

Blant medlemmene valgt av Sametinget skal minst ett styremedlem og vedkommendes varamedlem være representanter for reindriften.

Både som medlemmer og som varamedlemmer skal begge organer velge både kvinner og menn.

Organet skal velge medlemmer og varamedlemmer samlet. Ansatte i Finnmarkseiendommen, Finnmarkseiendommens revisor og medlemmer og varamedlemmer i kontrollkomiteen kan ikke velges som styremedlemmer eller varamedlemmer.

Styremedlemmene og varamedlemmene oppnevnes for inntil fire år av gangen. Ingen kan være styremedlem i mer enn ti år i sammenheng.