Ordfører reagerer: – FeFo vil ikke gi slipp på Karasjok

For et år siden kunne folk i Karasjok juble. De skulle i fellesskap få eie og råde over marka i kommunen sin, men nå vil FeFo ta saken for retten.

Fefo møte, Ordfører i Karasjok svein alte somby

FORUNDRET: Ordfører Svein Atle Somby jublet sammen med innbyggerne i Karasjok i fjor da de fikk eiendomsrett til egne områder i kommunen. Nå er han forundret over at FeFo vil ta saken videre til domstolen.

Foto: Marie Elise Nystad / NRK

Finnmarkseiendommen, FeFo, forvalter i dag 95 prosent av grunnen i Finnmark og er landets nest største grunneier.

Samtidig kartlegger Finnmarkskommisjonen om det er andre enn FeFo som kan ha eiendomsrett til områdene i Finnmark.

I desember i fjor kom kommisjonen med en historisk anerkjennelse av eiendomsrettigheter i Karasjok kommune.

De konkluderer med at det ikke er FeFo som eier landområdene i Karasjok.

Det er det innbyggere i Karasjok som i fellesskap gjør.

Godtar ikke kommisjonens konklusjon

Dette vil ikke FeFo godta. Direktør Jan Olli ber nå styret ta saken videre til domstolen.

– Styret i FeFo kan ikke godta Finnmarkskommisjonens konklusjon om at Karasjok kommune er kollektivt eid av befolkningen i Karasjok kommune på grunn av betydelige usikkerhet om hvorvidt kommisjonens konklusjon er riktig, skriver Olli i pressemeldingen.

På grunn av sakens store faktiske og prinsipielle betydning vil styret på eget initiativ reise saken for Utmarksdomstolen for rettslig avklaring, heter det i innstillingen fra direktør Jan Olli.

Ordfører i Karasjok Svein Atle Somby er overrasket.

– At FeFo forkaster kommisjonens grundige arbeid viser de ikke vil gi slipp på områder i Karasjok. Det er grundig dokumentert å tilhøre befolkningen i Karasjok, sier Somby.

– FeFo en midlertidig løsning

Han legger til at da FeFo ble opprettet var dette ment som en midlertidig løsning. Det er også grunnen til at Finnmarkskommisjonen ble opprettet. De skal kartlegge om det er områder i Finnmark som andre enn FeFo eier.

– Vår kommune grep fatt i den muligheten. På vegne av våre innbyggere krevde vi å få retten til å forvalte våre egne områder og ressurser. Ingen trodde at det var mulig at en kommune kunne gjøre det på denne måten, sier Somby.

Nylig gikk høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy ut og sa at etter at Finnmarksloven ble vedtatt, er det ikke rettslig rom for ytterligere eiendomsrettigheter til den samiske befolkningen.

Direktøren i FeFo viser til Skoghøys vurdering og mener at Finnmarkseiendommen er den lovlige forvalter for også samisk grunn i Finnmark.

Ber om innspill fra finnmarkingene

FeFo sender nå saken på høring til alle innbyggerne i Finnmark, før saken sendes til styret som avgjør saken 25. november i år.

Jan Olli studerer kart over Finnmark

IKKE LOKAL FORVALTNING: FeFo direktør Jan Olli vil ikke dele opp landområdene i Finnmark.

Foto: Harry Johansen / NRK

– Inntil da blir det opp til befolkningen i Finnmark å ta diskusjonen og komme med innspill. Av respekt for det vil administrasjonen i FeFo ikke delta eller kommentere innholdet ytterligere, sier Olli.

Dette provoserer ordføreren i Karasjok:

– Hvorfor er det nødvendig at hele Finnmarks befolkning skal mene noen om hvorvidt innbyggerne i Karasjok ska eie sin egen kommune? spør Somby.

Han er redd for at folk i Finnmark blir satt opp mot hverandre når det er snakk om samiske rettigheter.