Hopp til innhold

Bygdelag tapte sak i Høyesterett om naturrettigheter i Finnmark

Høyesterett dømte i favør av Finnmarkseiendommen, som fortsetter å forvalte over naturressursene i Nesseby. Tvisten dreide seg om et utmarksområde på størrelse med Oslo kommune.

Høyesterettsdommere avsier dom

AVSA DOM: Norges Høyesteretts dommere avsa enstemmig dom i den såkalte Nesseby-saken. Finnmarkseiendommen-Finnmárkku opmodat (FeFo) fortsetter som forvalter av naturressursene.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

I dag avsa Høyesterett dommen i saken om hvem som har rett til å forvalte et område på 470 km2 i Nesseby kommune i Finnmark.

Saken i Høyesterett har vært av stor prinsipiell betydning. Den dreide seg om hvem som skal kunne forvalte å få inntekt av jakt, fiske og bærplukking i Nesseby kommune i Finnmark.

Høyesterett var enstemmig. Finnmarkseiendommen (FeFo) fikk medhold.

Til nå er det FeFo som har forvaltet området, og dommen betyr at det ikke blir endring når det kommer til hvem som forvalter området.

Gunn-Britt Retter og Jan Olli i Høyesteretts ganger

BYGDELAGET OG FEFO: Leder for Nesseby bygdelag Gunn-Britt Retter og FeFos direktør Jan Olli har fulgt saken tett i Høyesterett.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Jeg er først og fremst glad for at det kom en klar dom. Så er jeg også fornøyd med at Høyesterett hadde samme oppfatning av rettsgrunnlaget som oss, sier FeFo-direktør Jan Olli til NRK.

Må få inn lokale rettigheter

– Nå må vi først se på dommen og betydningen av den. Jeg er selvfølgelig overrasket over at Høyesterett var så enstemmig i saken, sier leder for Nesseby bygdelag Gunn-Britt Retter.

Også bygdelagets advokat Brynjar Østgård er overrasket over at dommerne var så enstemmige. Han sier at han det var spesielt overraskende at Høyesterett var så enige i fortolkningen av folkeretten.

Høyesterett påpekte at FeFo må lage egne retningslinjer for hvordan bygdelaget skal kunne anvende sin eksisterende bruksrett.

– Dette er et arbeid vi kommer til å sette i gang snarest, sier direktør Olli.

Området lokalbefolkningen i Nesseby fikk rettigheter til av Utmarksdomstolen

BERGEBYDALEN: Området Nesseby bygdelag ønsket å forvalte for lokalbefolkningen heter Bergebydalen. Grunnen til at Finnmarkseiendommen fortsetter å styre områdene er at Høyesterett mener at statens tidligere styring har blitt anerkjent av lokalbefolkningen i lang tid.

Foto: Skjermdump / NRK

Hadde støtte fra reindrifta

FeFo hadde partshjelpere i saken. Reindriften i området, og et annet bygdelag som heter Meskelv og omegn bygdelag.

Reindriftas advokat Anja Jonassen er fornøyd med dommen.

– Jeg har snakket med min klient, og det var særlig viktig at Høyesterett ikke la til grunn at dette bare er et gjennomtrekksområde. For realiteten er at reindrifta bruker området store deler av året, sier Jonassen.

Advokat Anja Jonassen forbereder seg i Høyesterett

REINDRIFTAS ADVOKAT: Advokat Anja Jonassen representerte reindriftas interesse

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Tidligere hadde reindriften krevd eiendomsrett uten å få medhold.

Bakgrunn for saken

Den samiske rettskampen førte til samerettsutvalget. Utvalgets arbeid førte til finnmarksloven i 2006, og med den opphørte staten som eier av Finnmark.

Eiendommen ble overført til et nytt organ, som heter Finnmarkseiendommen (FeFo). FeFos styre består av representanter for Finnmark fylke og representanter fra Sametinget.

Det foregår også en kartlegging av rettigheter i Finnmark, som gjøres av en kommisjon som heter Finnmarkskommisjonen.

Et av de første samiske områdene kommisjonen kartla var Nesseby kommune. Kommisjonen konkluderte med at Nesseby bygdelag har på vegne av lokalbefolkningen rettigheter i et utmarksområde i Nesseby – Bergebydalen.

Bygdelaget mente at lokalbefolkningen også hadde rett til å forvalte, altså styre over fiske, jakt og andre naturressurser i området. De tok saken til Utmarksdomstolen.

Der vant på bygdelaget på vegne av lokalbefolkningen i.

FeFo mente det er de som er det rette organet til å styre og forvalte områdene, og anket dommen fra Utmarksdomstolen.

Denne dommen vil ha mye å si for den videre rettskartleggingen i Finnmark.

Korte nyheter

 • Samiske levninger blir repatriert

  Samiske levninger gjenbegraves i finske Sápmi. Levningene som ble gravd opp på 1800- og 1900-tallet blir begravd på nytt nå søndag og mandag, skriver Yle Sápmi og Sveriges Radio.

  På Enare gamle kirkegård blir 69 samiske levninger repatriert. I Utsjok på den hellige Ulrikká kirkegård blir 68 samiske levninger repatriert og på Njellims ortodokse kirkegård blir 3 samiske levninger repatriert.

  Yle Sápmi er på stedet og sender direkte fra de tre seremoniene på nettet Yle arena

  Mathias Larsen Hætta får en verdig begravelse etter å ha vært 111 år i De Schreinerske samlinger på Universitetet i Oslo.
  Foto: Dragan Cubrilo / NRK
 • Mann død i sykkelulykke i Troms

  En mann i 50-årene omkom i en sykkelulykke ved Laksvatn i Troms. Han ble erklært død av lege på stedet.

  Ut fra spor på stedet ser det ut som syklisten har syklet i grøfta og truffet en stein. Det er ingen ting som tyder på at det har vært andre kjøretøy involvert i hendelsen. Pårørende er varslet.

 • Mann omkom på E6 i Nordland

  En mann i begynnelsen av 20-årene omkom fredag kveld i en ulykke på E6 like sør for Trofors i Nordland.

  Det var to biler involvert i ulykken som skjedde i en 90-sone. I den ene bilen var det et par i 70-årene. I den andre bilen var det en mann i begynnelsen av 20-årene, hjemmehørende på Helgeland. Sistnevnte ble erklært død på stedet av lege. De to øvrige i ulykken er fraktet til sykehus, men er ikke livstruende skadet.

  Spor på stedet tilsier, ifølge politiet, at bilene har kollidert front mot front. Politiet fikk melding om ulykken fredag klokka 19.57. De har iverksatt etterforskning på stedet sammen med ulykkesgruppen til Statens vegvesen. De pårørende er varslet.

  Sør for Trofors