NRK Meny
Normal

FeFo gir mest penger til motstander

Finnmarks Eiendommen (FeFo) bruker noe av overskuddet til helsefremmende aktiviteter for folk i Finnmark. I år fikk fylkes- og lokale jeger og fiskerforeninger mesteparten av midlene. Dette reagerer styremedlem på.

Fisker

Illustrasjonsbilde

Foto: Elisabeth Guldal

I flere år har Finnmarks Eiendommen (FeFo) delt ut midler til frivillige lag og foreninger i Finmmark som driver med aktiviteter som fører til økt friluftsliv, bruk og høsting av naturen.

I år mottok FeFo 134 søknader. 87 prosjekter fikk midler fra 1.400, til 90.000,-. Fylkes- og lokale jeger og fiskerforeninger fikk innvilget 9 søknader med totalt 157.500,-. FeFo delte ut totalt 695.000,- i grønne midler.

FeFo styremedlem, Mathis Nilsen Eira at dette er et altfor stort beløp i forhold til hva mindre lag og foreninger får.

Mathis Nilsen Eira

Mathis Nilsen Eira stiller seg kritisk til FeFos pengebruk.

Foto: NSR

Han reagerer på organisasjonens pengebruk. Nå krever han at styret behandler alle søknadene og at et landsomfattende forening ikke bør få så mye av FeFos midler.

– Et så stort landsomfattende forening burde ikke få så mye midler som er avsatt til lokale lag som gir små bygdesamfunner aktivitetstilbud. Derfor vil jeg nå forlange at styret heretter behandler søknader til grønne midler og ikke administrasjonen som nå, sier Eira.

Han vil også endre retningslinjer slik at tildelingskravende blir tilpasset mindre lag og foreningers aktiviteter.

Styret bestemmer

FeFos direktør, Jan Olli, sier at det til enhver tid er styret som bestemmer hvordan retningslinjer skal være og hvis Eira forlanger endringer, så er det styret som bestemmer hvordan endringene skal være.

Prosjektleder Jan Olli

FeFos direktør Jan Olli mener at styret bestemmer hvordan pengene skal tildeles.

Foto: Piera Balto / NRK

-Når styret vedtar retningslinjer, både for tildelinger av midler eller hvordan administrasjonen skal saksbehandle, så er administrasjon pålagt å følge disse, sier Olli.

Norges Jeger og Fiskerforbund er for folk flest

Informasjonssjef i NJFF, Espen Farstad forstår ikke kritikken mot tildelingene av grønne midler til sine foreninger.

Espen Farstad

Espen Farstad i Norges jeger og fiskerforbund forstår ikke kritikken av pengetildelingene.


-Våre aktiviterer er jo helt i tråd med FeFo ønsker og derfor er det ikke urimelig at vi får midler til å fremme tiltak til folk flest, sier Farstad.

Han vet ikke om kritikken mot NJFF henger igjen fra behandlingen av Finnmarksloven og hvor NJFF gikk kraftig i mot etableringen av FeFo.

- Jeg kan ikke svare på det, men da Stortinget vedtok Finnmarksloven og etableringen av FeFo, opphørte vår motstand mot det. Nå vil vi ha et nært samarbeid med FeFo, sier Espen Farstad.