NRK Meny
Normal

FeFo vil sikre fortsatt elgjakt i Karasjok

Men betingelsene strammes opp.

Elg

Liten elgflokk ved riksvei 92 mellom Karasjok og riksgrensen mot Finland, Karigasniemi. Bildet er tatt denne våren.

Foto: Ewa-Mari Hedman / NRK

Resultater fra helikoptertellingen i Karasjok kommune tyder på at elgbestanden i er vesentlig redusert.

Det opplyser Fefo via pressemelding.

Dette er til en viss grad forventet etter fjorårets fellingsresultat og jegernes tilbakemeldinger («sett-elg skjema»), opplyser Fefo.

Elgjakta i Finnmark forvaltes etter 4-årige bestandsplaner, som utarbeides av FeFo i samråd med kommunene og elgjegerne. Karasjok kommune har lenge hatt stor elgbestand, og i gjeldende bestandsplan for perioden 2011-14 er hovedmålet at bestanden skal reduseres.

Ønsker å stoppe bestandnedgangen

På grunnlag av opplysninger fra elgtellingen mener kommunen nå at bestanden er redusert nok.

Kommunen har derfor anmodet FeFo om å foreta nødvendige justeringer i avskytingen for å stoppe bestandsnedgangen og sikre god bærekraftig produksjon også i årene som kommer.

For høstens jakt vil FeFo derfor legge opp til en justering av avskytingsmålene i bestandsplanen.

Dette innebærer mer rettet avskyting og redusert totaluttak. Jegerne vil konkret merke dette ved at:

  • Tildeling av tilleggsdyr avsluttes før tilleggskvoten er tom.
  • Tilleggsdyr i hovedsak tildeles som ungdyr og kalv.
  • Fridyr ikke tildeles.


FeFo håper jegerstanden har forståelse at det er nødvendig å gjennomføre særskilte tiltak for årets jakt. Vi håper videre at nevnte tiltak bidrar til å sikre grunnlaget for en god produksjon og et stabilt og godt jakttilbud for jegerne også i årene som kommer.