Hopp til innhold

FeFo støtter ikke regulering av sjølaksefiske

– Forslaget er det samme som slutten på sjølaksefisket, sier styreleder Berit Ranveig Nilssen i FeFo.

Ill.foto: Laksefiske
Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Hun sier også at tallene som er brukt er usikre tall.

GULDAL: FeFo stivrrajodiheaddji arvalusa birra

HØR: FeFo styreleder om om reguleringsforslaget

Det er Direktoratet for naturforvaltning som ønsker regulering av sjølaksefisket.

Berit Ranveig Nilssen
Foto: Finnmarkseiendommen

– Ikke behov for regulering

FeFo mener at det ikke er behov for å regulere sjølaksefisket så dramatisk, av hensyn til laksebestanden.

Styreleder Berit Ranveig Nilssen tror det vil gå sterkt utover rekrutteringen hvis forslaget vedtas.

FeFo mener også at reguleringene vil svekke næringsgrunnlaget og grunnlaget for bosetting og sjøsamisk kultur, langs finnmarkskysten.

– Antall sjølaksefiskere og antall laksebruk er allerede betydelig redusert de siste årene, sier Nilssen.

Kraftig redusering

Forslaget vil redusere fisketiden med krokgarn fra 24 døgn til 14 fiskedøgn, mens fisketiden med kilenot foreslås redusert fra 47 til 23 fiskedøgn.

Direktoratet for naturforvaltning har forslaget ute til høring. Høringsfristen er satt til 15. februar 2008.

Korte nyheter