5,5 millioner kr i overskudd

FeFo kommer til å få et overskudd på 5,5 millioner kr i 2008.

Søren Karlstrøm og Berit R. Nilssen

Assisterende direktør i FeFo, Søren Karlstrøm. Berit R. Nilssen til venstre.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

I dag presenterte assisterende direktør Søren Karlstrøm i Finnmarkseiendommen (FeFo) de foreløpige regnskapstallene. Det skjedde på et seminar på Sametinget.

– Resultatet for 2008 blir 5,5 millioner kr. Det er tallene FeFo-styret vil få på bordet i mars. På dette er det stipulert en skattekost på 2,1 millioner kr, sa Karlstrøm i dag.

Inntektene

Festeinntektene til Finnmarkseiendommen utgjør 45 prosent av de samlede inntektene. FeFos økonomi bæres av festene, grus og mineraler. Det er inntekter fra dette som sikrer overskuddet.

– Det er to produkter som bærer hele virksomheten. FeFo har omlag 12.000 festeforhold med folk og andre foretak i Finnmark. Inntektene på 7,5 millioner kommer av at det er mange som betaler feste. Grus og mineraler er det andre produktet som bærer seg, forklarte FeFos assisterende direktør.

Samlet sett har ikke FeFo andre inntekter enn det man selger. Det er jaktkort, fiskekort, grus, mineraler og festeavgifter.

– Når dette oppsummeres, og fordeler inntekter og kostnader, så produktene fra "de grønne produktene" et underskuddsforetak på 3,6 millioner kr, sa Karlstrøm.

HØR: FeFo-assisterende direktør Søren Karlstrøm om økonomien

– Skal være billig å jakte og fiske

Både elgjakta og småviltjakta går i underskudd. Innlandsfiske går omtrent i balanse. Sjølaksefisket og vedutvisning går i underskudd.

Han forklarte at dette er en bevisst handling fra FeFos side.

– Det skal være rimelig å jakte og fiske i fylket. At det er 3,6 millioner kr i underskudd på dette er en bevisst handling. Likevel er det et spørsmål om jakt og fiske skal bære en større andel av egne kostnader. Det er ting som løpende diskuteres også med brukerne, sa Karlstrøm.

Budsjettet for 2009 viser et lite overskudd på 300.000 kr. Driftsinntektene er på 32,3 millioner, mens kostnadene er beregnet til 32 millioner.

– Det er såvidt et pluss. I tillegg kommer salg av eiendommer, og dette varierer og kan bringe en til to millioner kr, opplyste han.

– Vi selger ikke eiendom for å leve. Man selger ikke sine verdier som du skal trekke på din virksomhet, sa Karlstrøm.