Hopp til innhold

FeFo får ikke begrense innreisende fiskeres rett til fiske i ferskvann i Finnmark

Styret i Finnmarkseiendommen (FeFo) vedtok i 2016 regler som begrenser tilreisende fiskeres rett til fiske i ferskvann i Finnmark. Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjør dette vedtaket ugyldig.

Innlandsfiske i Finnmark

Illustrasjonsbilde av innlandsfiske i Finnmark.

Foto: Ole Jakob Vorraa / Samfoto

– Vedtaket betyr at vi ikke kan innføre de reguleringene vi ønsker. Det betyr at besøkende fiskere kan få fiske på samme måte som før uten noen form for regulering, sier fungerende direktør i Finnmarkseiendommen (FeFo), Sverre Pavel.

I vedtaket til kommunal- og moderniseringsdepartementet heter det:

«Departementet opphever Finnmarkseiendommens vedtak av 19. januar 2016 om at personer bosatt utenfor Finnmark kan fiske med én stang eller ett håndsnøre samtidig, og at fisket skal utøves aktivt og under kontinuerlig tilsyn i områder som ved kommunal forskrift er definert som områder med garnbegrensning.»

Oppfyller ikke vilkåret om at innskrenkninger

Departementet har etter dette kommet til at vedtaket om begrensning i redskapsbruk i områder med garnbegrensning på Finnmarkseiendommen ikke oppfyller vilkåret om at innskrenkninger må skje «av hensynet til ressursen».

– Vi har ikke rukket å sette oss godt nok inn i det. Vi kommer til å se på hva departementet har lagt til grunn for sitt vedtak og hvilken vurdering de har gjort. Når vi har gått gjennom dette, så kan vi vurdere om vi skal gjøre noe videre i saken. Foreløpig har vi ikke gjort oss opp noen mening om det, sier Pavel.

Eiendomssjef Sverre Pavel i FeFo

Fungerende direktør i Finnmarkseiendommen, Sverre Pavel, sier at styret i FeFo skal se på saken etter ferien.

Foto: Thor Thrane / NRK

Når regner dere med å behandle denne saken?

– Denne saken vil vi ta tak i rett etter ferien. Nå går vi rett inn i ferietiden og jeg regner med at dette blir en sak som vil ligge på bordet vårt. Da må vi informere styret vårt. Det var jo styret som fattet det endelige vedtaket om reguleringer, opplyser Pavel.

Korte nyheter

 • Njulgen boastut čállojuvvon šilttaid

  Dál lea Stáhta geaidnodoaimmat divvon dáid boastut čállojuvvon šilttaid Evenáššis, Nordlánddas. Šilttat leat čužžon masa vihta jagi. Várdobáikki sámi guovddáža báikenammalávdegoddi lea máŋgii cuiggodan dán ja dáhttun divvut dáid. Lávdegotte-jođiheaddji Gudmund Johnsen lea duhtavaš.

  – Dat orru hui vuogas, viimmat leat guldalan min. Dát lea leamaš lossa proseassa, go bohtet boastut čállojuvvon namat, seammás go báikenammalávdegoddi geahččala oažžut dáid riekta čállojuvvon, dadjá Johnsen.

  Lidaláddi / Liland
  Foto: Mathis Eira / NRK
 • Badjel 14 miljon ruvnnu oahpponeavvuide

  Sámediggi juolluda 14.366.000 ruvnnu ođđa oahpponeavvuide, čállá Sámediggi preassadieđáhusas.

  Dál buvttadišgohtet oahpponeavvuid lullisámegiel fágas 1. - 4. ceahkkái, julevsámegiel nubbingiellan vuođđooahpahussii ja davvisámegiella nubbingiellan joatkkaskuvladásis, čállá Sámediggi.

  – Lea dehálaš buvttadit oahpponeavvuid buot golmma sámegillii, dárbu ođasmahtton ja áigeguovdilis oahpponeavvuide lea stuoris. Lean duhtavaš go vuoruhuvvojit oahpponeavvut sihke vuosttaš- ja nuppegielagiidda, dadjá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen.

  Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).
  Foto: Vaino Rensberg / Sametinget
 • Mottar pris på to millioner

  Nils Gaup, Margreth Olin, Joachim Trier og Deeyah Khan vinner årets Anders Jahres Kulturpris på to millioner kroner, skriver NTB.

  Prisen hedrer utmerket arbeid for norsk kulturliv.

  Prisutvalgets leder, Åse Kleveland, sier de fire har vært sentrale for posisjonen norsk film har både nasjonalt og internasjonalt, skriver NTB.

  Nils Gaup (f.v.), Margreth Olin og Joachim Trier mottar sammen med Deeyah Khan årets Anders Jahres Kultupris, som i år går utelukkende til filmskapere.
  Foto: Helge Brekke / NTB kultur