Hopp til innhold

FeFo får ikke begrense innreisende fiskeres rett til fiske i ferskvann i Finnmark

Styret i Finnmarkseiendommen (FeFo) vedtok i 2016 regler som begrenser tilreisende fiskeres rett til fiske i ferskvann i Finnmark. Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjør dette vedtaket ugyldig.

Innlandsfiske i Finnmark

Illustrasjonsbilde av innlandsfiske i Finnmark.

Foto: Ole Jakob Vorraa / Samfoto

– Vedtaket betyr at vi ikke kan innføre de reguleringene vi ønsker. Det betyr at besøkende fiskere kan få fiske på samme måte som før uten noen form for regulering, sier fungerende direktør i Finnmarkseiendommen (FeFo), Sverre Pavel.

I vedtaket til kommunal- og moderniseringsdepartementet heter det:

«Departementet opphever Finnmarkseiendommens vedtak av 19. januar 2016 om at personer bosatt utenfor Finnmark kan fiske med én stang eller ett håndsnøre samtidig, og at fisket skal utøves aktivt og under kontinuerlig tilsyn i områder som ved kommunal forskrift er definert som områder med garnbegrensning.»

Oppfyller ikke vilkåret om at innskrenkninger

Departementet har etter dette kommet til at vedtaket om begrensning i redskapsbruk i områder med garnbegrensning på Finnmarkseiendommen ikke oppfyller vilkåret om at innskrenkninger må skje «av hensynet til ressursen».

– Vi har ikke rukket å sette oss godt nok inn i det. Vi kommer til å se på hva departementet har lagt til grunn for sitt vedtak og hvilken vurdering de har gjort. Når vi har gått gjennom dette, så kan vi vurdere om vi skal gjøre noe videre i saken. Foreløpig har vi ikke gjort oss opp noen mening om det, sier Pavel.

Eiendomssjef Sverre Pavel i FeFo

Fungerende direktør i Finnmarkseiendommen, Sverre Pavel, sier at styret i FeFo skal se på saken etter ferien.

Foto: Thor Thrane / NRK

Når regner dere med å behandle denne saken?

– Denne saken vil vi ta tak i rett etter ferien. Nå går vi rett inn i ferietiden og jeg regner med at dette blir en sak som vil ligge på bordet vårt. Da må vi informere styret vårt. Det var jo styret som fattet det endelige vedtaket om reguleringer, opplyser Pavel.

Korte nyheter

 • Olgešbellodat strivregoahtá Tråante

  Bargiidbellodat lea 20 jagi stivren Tråantes, muhto leat massán fámu.

  Olgešbellodaga Kent Ranum duođašta ahte sii ovttasbargagohtet Birasbellodat Ruonáin, Gurutbellodagain, Pensjonistpartietin, Guovddášbellodagain ja Risttalaš Álbmotbellodagain.

  Ranum šaddá sátnejođiheaddji ja Gurutbellodaga Erling Moe fas šaddá várresátnejođiheaddji.

  Sii dieđihit ahte váldet atnui parlamentáralaš stivrejumi.

  Loga ášši dárogilli.

  Kent Ranum på pressekonferanse fredag. Erling Moe til venstre
  Foto: Bjarte Johannesen / NRK
 • Gávdnet unnit gonagasreabbá 

  Dál orrot Finnmárkkuvuonain unnit gonagasreabbát go ovdal.

  Nu oaivvildit dutkit Mearrádutkaninstituhtas. Dán vahkku leat jahkásaš iskama čađahan Várjavuonas.

  – Dat orru nu ahte mearri lea unnon, dadjá Mearradutkaninstituhta badjeinšenevra Maria Jensen.

 • Uenige om konsultasjonsplikten

  Parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, Ronny Wilhelmsen er skuffet over NSR og flertallet.

  Wilhelmsen ville helst sett at flertallet fjernet premisset om hvorvidt regjeringen har brutt konsultasjonsplikten fra sitt forslag og heller lagt det i en egen merknad.

  – Vi kunne ha støttet Melkøya saken om man hadde tatt ut den tekniske biten om konsultasjon. Det er stor usikkerhet om det er konsultasjonsplikt eller ikke.

  Parlamentarisk leder for NSRs sametingsgruppe, Beaska Niillas forklarer at fra NSRs synspunkt er det klart at regjeringen har brutt konsultasjonsplikten.

  – At de mener at dette ikke er konsultasjonspliktig, synes jeg er merkelig, sier Beaska.

  – Det er klart at så store utbygginsplaner har store konsekvenser for den samiske befolkningen.

  Beaska sier at de reagerer spesielt på måten regjeringen har tatt beslutning i denne saken, uten noen informasjon på forhånd.

  Ronny Wilhelmsen
  Foto: Johan Ánte Utsi / NRK