FeFo anket til Høyesterett

Nesseby-dommen ankes av Finnmarkseiendommen. De ønsker å prøve saken til Høyesterett. I januar bestemte Utmarksdomstolen at Nesseby bygdelag skulle få råderett over utmarka i store deler av kommunen.