FEFO

Ovcci jagi maŋŋel go Finnmárkoláhka dohkkehuvvui, de lea Sámediggi dál guorahallamin dan.

Sámedikki Ealáhus- ja kulturkomitea áigu otne geahččat makkár mearkkašumit, cuiggodeamit ja evttohusat leat boahtán gulahallan bottus, ovdal go ášši meannuduvvo dievasčoahkkimis geassemánu viđát beaivvi.

Ovddádusbellodat oaivvilda ahte seammás go ášši meannuduvvo, de lea lihka buorre sihkastit eret sihke FEFO ja Finnmárkolága.