Fått tildelt 300 000 statlige kr

Fem kommuner i Finnmark har fått tildelt 300 000 statlige kroner hver fra fylkeskommunen. Det melder nettstedet iFinnmark. Pengene var øremerket utviklingsprosjektet "Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse". 1,5 millioner kroner ble fordelt likt mellom Hammerfest, Tana, Sør-Varanger, Båtsfjord og Måsøy.