Høyreordfører fått inkassokrav fra Sametinget

Sametinget krever at Høyres tidligere sametingsrepresentant, Knut Roger Hansen, betaler 18.000 kroner tilbake av politikergodtgjørelsen han fikk i 2012. Men Hansen nekter.

Knut Roger Hansen

Eks-samepolitiker Knut Roger Hansen (H) har mottatt godtgjørelser også for den tida han har hatt fravær. Nå krever Sametinget beløpet tilbakebetalt. Men partene nådde ikke enighet da de møttes i Forliksrådet i dag.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

– Pengene har jeg mottatt i god tro, forklarer eks-sametingsrepresentanten, også kjent som ordfører i Porsanger kommune.

Knut Roger Hansen var valgt inn i Sametinget for perioden 2009-13, og var eneste representant for Høyre i denne perioden.

I henhold til Sametingets reglement får alle representanter utbetalt en årlig møtegodtgjørelse. Denne delen av godtgjørelsen var på 54.000 kroner da Hansen satt i Sametinget. I tillegg fikk han også utbetalt et gruppeledertillegg på 46.000 kroner. Godtgjørelsene ble utbetalt med et likt beløp hver måned.

Men dersom sametingsrepresentanter har fravær, skal det gjøres et fratrekk. Beløpet ble beregnet først etter at Hansen hadde trådt ut av Sametinget.

– Urimelig, svarer Hansen.

– Ikke klar over regelverket

Ved fravær uten gyldig grunn skal det trekkes i den faste godtgjørelsen med tre prosent per fraværsdag av godtgjørelsen per år.

Beløpet som Sametinget krever tilbakebetaling for, gjelder gyldige fraværsdager. Men også her skal det i henhold til regelverket gjøres et fratrekk, men kun for dager som overstiger fem dager.

Knut Roger Hansen hadde 15 gyldige fraværsdager, og Sametinget har derfor bedt om en tilbakebetaling for ti dager.

Men Hansen nekter. Og i dag møttes partene i Forliksrådet. Men heller ikke her ble det oppnådd enighet.

Knut Roger Hansen påstår at han ikke har vært klar over at Sametinget har hatt et slikt regelverk.

– Ved åpning av Sametinget høsten 2009 ble det uttrykkelig presisert at fast godtgjørelse var fast, enten man møter eller ikke. Sametinget har i tillegg akseptert samtlige mine permisjonssøknader, svarer Hansen.

– Har et selvstendig ansvar

Men Sametinget har en annen oppfatning.

Randi Romsdal Balto

Alle må følge regelverket som Sametinget har vedtatt, mener avdelingsdirektør Randi Romsdal Balto i Sametinget.

– Det stemmer at det i reglementet som gjaldt i 2009 ikke ble trukket ved gyldig fravær. Reglementet ble imidlertid endret mens Hansen var representant i Sametinget, og det forutsettes at Sametingets representanter kjenner til sakene Sametinget behandler, forklarer avdelingsdirektør Randi Romsdal Balto i Sametinget.

Knut Roger Hansen satt selv i Sametinget da regelverket ble vedtatt.

I 2011 ble Høyre-mannen valgt som ordfører i Porsanger. I den forbindelse søkte han om fritak som sametingsrepresentant. Fritaket ble innvilget på plenumsmøtet i desember 2012. Hansen fikk utbetalt godtgjørelsen også i januar 2013, noe han i ettertid har betalt tilbake.

Sendte inkassokravet i retur

Kravet om tilbakebetaling av 18.000 kroner er ifølge Sametinget sendt til Hansen 8. mars 2013. Men Hansen nekter for å ha mottatt et slikt krav da.

– Og da inkassokravet fra Sametinget kom i september, forstod jeg ikke hva dette gjaldt. Derfor ble dette returnert til Sametinget ubetalt, forklarer Hansen.

Men Sametinget står på sitt og opprettholder inkassokravet. Nå er det opptil Forliksrådet å avgjøre om høyre-politikeren må betale beløpet tilbake. Avgjørelsen vil falle innen fredag denne uka.