Fastlåst reinbeitekonflikt

Bardu-ordfører Toralf Heimdal mener norske og svenske myndigheter snarest må ordne opp i den årelange reinbeitekonflikten mellom norske og svenske reineiere i Troms. – Reinbeite-konflikten har vært fastlåst i flere år fordi Sverige ennå ikke har ratifisert en ny norsk-svensk beitekonvensjon etter at den forrige utløp i 2005, sier landbruksminister Jon Georg Dale.