12 bilførere bøtelagt i Karasjok

Torsdag kjørte 12 bilførere over fartsgrensen i Karasjok-området.

UP gjennomførte fartskontroll i Karasjokområdet i Øst-Finnmark

Ingen ble fratatt førerkortet, men 12 forenklede forelegg for fartsovertredelse ble utskrevet av politiet.

Trailervelt på Seidafjellet

Samme dag klokken 1520 fikk politiet melding om en trailer som hadde kjørt utfor veien og veltet på Seidafjellet.

Sjåføren ble sendt til helsesenteret for legesjekk.

Årsaken til utforkjøringen er ennå ikke avklart, melder Øst-Finnmark politiet.

Oanehaččat

  • Bargoeallinrihkolašvuođa vuostá

    Tromsa gielda áiggu bargagoahtit lobihis bargoeallinrihkolašvuođa vuostá. Ikte vuolláičálle sii ovttasbargošiehtadusa Skatt Nordain, mii rahpá ahte lobihisvuođat maid hálddahussuorgi fuomáša huksenprošeavttain sáhttá raporterejuvvot bargoaddái. Huksensuorgi lea vuoruhuvvon, ja dál fertejit buot fitnodagat vuolláičállit ahte sii addet bargoaddái vuoigatvuođaid geahččat dieđuid, maid jávohisvuođageatnegasvuohta suddje.

Laster Twitter-innhold

På forsiden av NRK Sápmi nå