Farmen-kjendis kjørte utfor stup

Det gikk heldigvis bra med «Farmen-Mikkel», men det kunne gått veldig galt.

Mikkel Isak Eira

KJØRTE UTFOR ET STUP: Mikkel Isak Eira kjørte utfor et stup med snøskuteren under reingjeting på Finnmarksvidda.

Foto: Marie Elise Nystad / NRK

– Jeg så ikke hvor jeg var før det plutselig ble svart og jeg kjente at skuteren begynte å falle, sier Mikkel Isak Eira, også kjent som Farmen-Mikkel.

For noen uker siden kjørte Eira med snøskuter på vidda vest for Kautokeino, for å se etter reinsdyrene sine.

Han er godt kjent i området, men på grunn av dårlig sikt var det vanskelig for ham å vite akkurat hvor var. Etter å ha kjørt en stund kom han opp på et snøfonn, men plutselig kjenner han at skuteren gir etter.

Av ren refleks hoppet han av snøskuteren, som forsvant ned et lite stup.

Skuteren havnet ned et stup og i en snøskavl

GRAVDE I FLERE TIMER: Skuteren ble sittende fast i snøen, og han måtte grave i flere timer for å få den løs. Snøskuteren ble noe skadet. Den ene skien og styret ble litt bøyd.

Foto: Mikkel Isak Eira

Selv havnet han ved siden av snøskuteren.

Hadde jeg kjørt bare noen meter lenger bort vet jeg ikke hva som hadde skjedd med meg, fordi der var det et mye brattere heng, sier han.

Se video fra ulykkesstedet:

BRATT: Her kjørte Mikkel Isak Eira med snøskuteren sin. Video er filmet av Mikkel Isak Eira og Mikkel Anders Gaup

Advarer andre

Mikkel Isak Eira ble kjent etter at han vant TV2s realityserie «Farmen» i 2007. Han deltok også i TV3s realityserie «Robinson» i 2013, og familien Eira viste reindrift gjennom NRKs TV-serie, Reinlykke.

Eira har drevet med reindrift fra barns ben av.

Han har vært utsatt for mindre ulykker flere ganger i forbindelse med yrket, men ulykken for noen uker siden satte et lite støkk i han.

– Jeg ble skremt da jeg kjente at skuteren forsvant. Jeg knep igjen øynene, og håpet på det beste. Heldigvis ble jeg ikke skadet, fikk bare litt vondt i ryggen og skulderen.

Mikkel Isak Eira fra Reinlykke

ADVARER: Mikkel Isak Eira ber alle ferdes varsomt på fjellet.

Foto: NRK

I år har det snødd og blåst mye, og derfor er det flere store snøfonner på vidda enn det som er vanlig.

– Det er farlig å ferdes på vidda nå, og jeg oppfordrer alle til å kjøre forsiktig, advarer Eira.

Mange ulykker

I januar døde en reineier på finsk side etter en likende ulykke, bare noen mil fra området hvor Eira har deres rein.

Tall fra Sverige viser at det skjer hyppigere dødsulykker i reindrifta enn i andre risikoyrker.

I Norge finnes det ikke statistikker over skader og ulykker i reindrifta, men reineierne selv rapporterer om mange yrkesrelaterte skader.

– Vi jobber ute i naturen. Vi prøver å utføre jobben så trygt som mulig, men vi klarer ikke alltid å unngå ulykker. Det er farlig å ferdes ute i naturen, sier Eira.

Fokus på HMS

Eira har selv barn og syns det er viktig at man nå skal ha fokus på helse miljø og sikkerhet også i reindrifta, spesielt med informasjon rettet mot ungdom.

Reindrifta har fått på plass to nye HMS-rådgivere som skal systematisere arbeidet og sette ytterligere fokus på helsa til utøverne.

Anna Kristine Sokki Bongo og Johan Martin Stenfjell er klare for å levere HMS-rådgiving til reindriverne

HMS-RÅDGIVERE: Anna Kristine Sokki Bongo har sammen med Johan Martin Stenfjell fått ansvaret for å jobbe med helse, miljø og sikkerhet i reindrifta.

Foto: Siri Josefine Mo

Men nye HMS-planer kan ikke forebygge alle ulykker, sier en av de nye HMS-rådgiverne, Anna Kristine Sokki Bongo.

– Når en er ute på reindriftsarbeid, kjører en dit reinen går, og der er det vær og føre som styrer, sier hun.

Men med mer fokus på sikkerheten, tror Bongo at ulykker kan forebygges.

– Slik tenker folk automatisk mer på sin egen sikkerhet, sier hun.