NRK Meny

Fare for skjulte leirmasser

I flere kommuner i Nord-Troms kan det ligge skjulte leirmasser, som kan føre til skred eller ulykker. Derfor setter NVE setter nå i gang kartlegging av steder med kvikkleire i den nordlige delen av fylket. Hensikten er å hindre leirskred og ulykker, og at det ikke settes i gang boligbygging på områder med kvikkleire.