Hopp til innhold

Melder om fare for jordskred og flom

Norges vassdrags- og energidirektorat sendte i dag ut to varsler grunnet mye, intens nedbør.

Flom i Silisávži

Det blir fare for flom i Nordland.

Foto: Johan Mathis Gaup

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) varsler om jordskredfare, gult nivå for Nordland og Trøndelag grunnet kraftige lokale regnbyger.

«Det er mulighet for stedvis kraftige regnbyger fra onsdag ettermiddag. Nedbørfordelingen og nedbørmengden er usikker. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales», melder NVE.

Fare for flom

Det ble også sendt ut et varsel om flom for Nordland på grunn av mye, intens nedbør.

«Onsdag er det ventet til dels intens bygenedbør i Nordland. Plassering og mengde nedbør er imidlertid usikker. Vannføringen kan øke raskt i elver og lokale oversvømmelser kan forekomme. Tettbygde strøk er mest utsatt.»

Brannfare

Meteorologisk institutt opplyser at det ventes lokalt store nedbørsmengder på onsdag, 40–60 mm, på Helgeland, Saltfjellet og Salten.

I tillegg er det meldt om lokalt stor gress- og lyngbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning. Dette gjelder for områdene Helgeland, Saltfjellet, Salten, Ofoten, Sør-Troms og Finnmarksvidda.

Korte nyheter