Får St. Olavs Orden: – En stor ære

H.M. Kongen har utnevnt samfunnsmedisiner Ole Mathis Hetta til Ridder 1. klasse av St. Olavs Orden for hans pionerinnsats for urfolks rettigheter og helse.

Ole Mathis Hetta
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Lege og samfunnsmedisiner Ole Mathis Hetta er fra Siebe i Kautokeino, og bor i Stavanger. Han har i mange år arbeidet med samfunnsmedisinske spørsmål som distrikslege, kommuneoverlege, kvalitetsrådgiver og fylkeslege.

Bedret helsetjenestene for urfolk og samer

I sin karriere har Hetta arbeidet spesielt for at helsetjenestene må tilpasses samisk språk og kultur.

– Det er en stor ære, man blir jo rørt. Jeg blir ydmyk og stolt på samme tid. Stolt i en positiv mening, over at det arbeidet jeg har fått være med på i mange tiår, har gitt en slik høy utmerkelse, sier Hetta.

Hetta har visst om dette i fire-fem uker allerede. Da ble han oppringt av fylkesmannen. Men det var først i dag at det ble offentliggjort på kongehuset.no .

– Hva betyr dette for deg?

– Personlig betyr det at jeg er veldig glad, men jeg synes det betyr en del også for den samiske befolkning, for dette har jeg fått for det arbeidet jeg har vært med på i mange tiår for samiske rettigheter, i forhold til å bedre helsetjenesten for samer, og også for helsetjeneter og rettigheter for folk i andre deler av verden.

Jobbet mye i utlandet

Hetta har i en årrekke vært involvert i flere helseprosjekt i utlandet. Han arbeidet i flere år i Sør-Sudan og Tanzania. I tillegg har han vært konsulent og evaluator i Kina, India, Liberia og andre afrikanske land, hvor fremmelse av kommunikasjon, språk, kultur og lokal involvering har vært viktige måter å jobbe på.

– Min viktigste måte å arbeide på var å involvere lokalbefolkningen. De skulle kjenne at det var deres helsetjeneste og at de bestemte over den. Dette, sammen med at vi har fått vite at Samisk helsepark i Karasjok skal realiseres, gjør at jeg ser at det begynner å bli en sammenheng. Vi har oppnådd noe også i samisk sammenheng.

Fått mange priser

Hetta har tidligere jobbet som seniorrådgiver i samisk samfunnsmedisin i Helsedirektoratet, men er nå pensjonist. Likevel har han mer enn nok å fylle tiden sin med. I 2014 ble han valgt som leder i den samiske legeforeningen , og han er fortsatt leder.

– Det fortsetter jeg med i to år til. Jeg har vært pensjonist nå i to og et halvt år, men har så mye å gjøre, blant annet med styrearbeid, at jeg ikke vet hvordan jeg rakk å jobbe da jeg var i fullt arbeid, ler Hetta.

Hetta mottok i 2013 Karl Evangs pris for sitt arbeid for den samiske pasienten . Han har også fått fyrbøterprisen i 2015 fra Den norske legeforening.

– St. Olavs Orden henger nok høyest av disse, sier Hetta.

Overrekkelse 2. september

Hetta vil dele æren med å ha oppnådd resultater med sine mange medarbeidere gjennom mange år.

– Det er så mange andre som har jobbet sammen, blant annet om å realisere Samisk helsepark. Det må jeg si ellers også, at det er mange gode medarbeidere som jeg har hatt gjennom mange år, som har vært med på å legge til rette for at vi kunne få til det arbeidet vi har fått være med på, forteller Hetta.

Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement på Ledaal i Stavanger fredag 2. september 2016, klokken 13.00.

– Jeg gleder meg veldig til overrekkelsen. Da kommer også mine søsken, andre slektninger og venner hit. Det blir stort, sier Hetta.