Får samisktolking over nettet

Helse Finnmark tilbyr nå videooverført samisk tolking over internett for sine pasienter.

Samisk pasient hos lege

Den samisktalende befolkningen i Finnmark har i følge sameloven rett til å kommunisere på samisk i møte med helsetjenesten (illustrasjonsbilde).

Foto: Sametinget

Der det tidligere var vanlig å ha samisk tolk til stede over høyttalertelefon vil det nå benyttes videooverføring.

På den måten vil tolken ikke bare benytte seg av kun det uttalte ord, men også kroppsspråk, mimikk og ansiktsuttrykk.

Fornøyd

Prosjektleder Ann Karin Furskognes er begeistret etter første test av det nye videobaserte systemet for samisk tolking på sykehuset i Hammerfest, heter det i en pressemelding.

– Vi skulle bare kjøre en første teknisk test ute på avdelingen, og 30 sekunder etter at sykepleierne hadde fått se systemet i bruk, flyttet de maskinen bort til en samisk pasient og fikk snakket med henne lekende lett med hjelp fra tolk Inger Marie Oskal som sitter i Kautokeino.

Helseforetaket er landets første som tar den nye teknologien i bruk, som gjør at pasient, behandler og tolk får se hverandre ansikt til ansikt.

Prøveordning

Fra mandag denne uka var ordningen i gang. Foreløpig er det hele en prøveordning til desember.

Den samisktalende befolkningen i Finnmark har i følge sameloven rett til å kommunisere på samisk i møte med helsetjenesten.

For å få til dette, vil behandler og annet helsepersonell ofte være avhengig av å benytte tolk.

Tolkene skal være tilgjengelige på videokonferanse i løpet av 30 minutter fra helsepersonellet tar kontakt.

Korte nyheter

 • Historisk samedokument kom hjem

  Etter 270 år har samenes viktigste dokument, Lappekodisillen, i dag kommet hjem til Sápmi. Dokumentet ble undertegnet i 1751 av Danmark-Norge og Sverige, og har vært avgjørende for å fastsette samers rettigheter. Høyesterett har slått fast at det fortsatt gjelder i dag, og det sikrer blant annet at samer kan flytte reinsdyr over landegrensene.

  Tirsdag deltok kong Harald på en seremoni i Kautokeino hvor dokumentet ble overført fra riksarkivet til Samisk Arkiv.

  Kong Harald er til stede når statssekretær i Kultur- og likestillings departementet Gry Haugsbakken overfører dokumentet Lappekodisillen til avtroppende Sametingspresident Aili Keskitalo og Samisk arkiv på Samisk høyskole i Kautokeino tirsdag kveld.
  Foto: Terje Bendiksby / NTB
 • Dá lea Lappekodisilla

  Sámi arkiivva direktevra Inga Marja Steinfjell muitala ahte lea dovdduidečuohcci doallat Lappekodisilla gieđaid siste. Geahča olles video dá:

  Sámi arkiivva direktevra Inga Marja Steinfjell čájeha Lappekodisilla.
 • Inflensavaksijnav buorren gávnni

  Suohkana dal vaksijnav ieme influensa vuosstáj fálli. Nav aj Hábmera suohkanin ma li tsirgunijn jådon duorastagá rájes. Dasi ij la dárbbo tijmav diŋŋgut. Álmmukvarresvuodainstituhtta aj buorren gávnná vaksijnav giehpesvuolssjema vuosstáj divnajda gudi lij vuorrasabbo gå 65 jage, ja Hábmerin de máhtá dakkár vaksijnav oadtjot sæmmi bále. Suohkana næhttabielen gávna aj gudi bierriji vaksineriduvvat duodden varresvuodabarggijda, ja sij gudi årru sijá siegen gænna lij gænodis dávddasuodje.

  BioNTech-Pfizer vaksine
  Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK