Får samisklærer etter 6 års kamp mot fjernundervisning

I Norges tredje største samekommune – Tromsø – er det kun én videregående skole som har egen samisklærer. Nå er det derimot glede å spore hos samisk forelder Gunn Evertsen.

Gunn Evertsen ute på skolegården en vinterdag i januar

Gunn Evertsen smiler med rette, for nå ser det endelig ut til bli lokal samisklærer på skolen til sønnen hennes.

Foto: Ann Mariela Idivuoma / NRK

Etter at foreldre klaget inn samisk undervisningen til fylkesmannen i Troms har fylkesmannen nemlig kommet med klar beskjed – samiske elever har rett til egen lærer så lenge det finnes.

– Jeg ble kjempe glad, kjempe kjempe glad, så det var en god nyhet! Da regner jeg med at det blir utlyst samisklærer stilling her, og at det blir lokal samisklærer her, utbryter forelder Gunn Evertsen med glede i stemmen til NRK.

– Mange slutter

Hun har sammen med andre samiske foreldre i Tromsø kjempet for dette i seks år. For i disse årene har Troms fylkeskommune kun tilbudt fjernundervisning på samisk til elever på videregående skoler.

Evertsens sønn får kun undervisning via internett, og får hverken truffet læreren eller medelevene sine.

– Det at det er fjernundervisning og at de rett og slett bruker Skype over nett, og heller aldri får treftes, det gjør jo at de får dårligere undervisning, og jeg tror at mange flere slutter med samisk enn det hadde trengt å gjøre.

Fjernundervisning ikke godt nok

Eivind Bratsberg

Eivind Bratsberg er utdanningsdirektør ved fylkesmannen i Troms, han minner om at det kun er ved spesielle tilfeller det er mulig å bruke fjernundervisning som alternativ.

Foto: Elise Holdal / NRK

Fylkesmannen minner fylkeskommunen om at det er kun i tilfeller der det kan dokumenteres at det er forsøkt å finne samisklærer at man i stedet kan benytte seg av ordningen med fjernundervisning.

– Alle samisktalende videregående skoleelever i Norge har rett til å lære samisk i sin egen skole, sier fylkesmannens utdanningsdirektør, Eivind Bratsberg til NRK.

Fylkesmannen har bedt Troms fylkeskommune forklare seg i saken. NRK har også forsøkt å få tak i fylkeskommunen uten å lykkes.

Sametinget takker foreldrene

Silje Karine Muotka

Sametingsråd Silje Karine Muotka (Nsr) er glad for at fylkesmannen er så klar i sin tale.

Foto: Oddbjørg Hætta Sara / NRK

Fra Sametingets side er det sametingsråd Silje Karine Muotka som har jobbet opp mot foreldrene i Tromsø.

– Mange skoleeiere velger fjernundevisning i stedet for lokallærer, til tross for at det finnes samisklærer i området.

Nettopp det er en av tingene Sametinget gjør, de påminner skoleeierne om at de har ansvar for å skaffe egne samiske lærere.

– Jeg vil takke foreldrene som så lenge har jobbet for å forbedre samiskopplæringen i Tromsø for egne barn. Jeg tror ikke det hadde blitt noen endringer om ikke foreldrene hadde vært årvåkne, sier Muotka til NRK.

Muotka ser på det som en viktig seier at det nå er kommet en så klar beskjed fra fylkesmannen.

Hør hele intervjuet med Silje Muotka her: