Åpnet opp om sorgen – først nå tar regjeringen grep

Etter at Randi og Thomas Marainen fortalte sin historie, gir den svenske helseministeren midler til det svenske Sametinget for å forebygge selvmord.

Thomas og Randi Marainen
Foto: Liv Inger Somby / NRK

NRK Sapmi har tidligere fortalt om Randi og Thomas Marainen som mistet to sønner i selvmord, og hvordan de har måttet stå på egne bein uten hjelp fra den svenske staten i etterkant.

– Den lokale kirkemenigheten er de eneste som hjulpet oss her. Men utover det, er det ingen hjelp å få her, har Randi Marainen fortalt.

Etter belysning på det at svenske samer ikke får hjelp i krisesituasjoner, har den svenske regjeringen i dag offentliggjort at de vil bevilge 700.000 kroner til det svenske Sametinget for utredning.

– Vi vet at risikoen for å utvikle psykisk sykdom og risikoen for selvmord er stor, mye større blant samer i reindriften enn andre grupper i befolkningen. Dette er en stor utfordring og et stort problem som vi i regjeringen vil ta på alvor, sier den svenske helseministeren Gabriel Wikström til Oddasat.se.

Les også: Gustav (29) og Henrik (21) begikk selvmord – familien får ikke hjelp

Les også: Når det som ikke skal skje – skjer

Får hjelp i Norge

Samisk ungdom på den svenske siden har ved flere tilfeller dratt til Karasjok for akutt hjelp. Mange samer på den andre siden av grensen har håpet på at Sverige kan stille med et lignende tilbud som i Norge, men en slik lovnad vil ikke helseministeren gi.

Leder i ungdomsorganisasjonen Saminuorra, Per Jonas Partapuoli, har tidligere uttalt at det er nyttesløst å sende ungdom til et svensk behandlingsteam. Man trenger gode samisktalende psykologer og leger med samisk kulturkompetanse som tar seg av behandlingen, og det at man må helt til Karasjok ikke gangner alle.

– Å reise til Karasjok for å få behandling, det passer ikke for alle. Da må man være vekk fra flokken i ukesvis og det kan bli en hindring.

Helseminister Wikström mener pengebevilgningen er en god start for å prøve og forbedre situasjonen.

- Det gir oss kunnskap slik at vi kan fortsette enten fra staten eller fra de aktuelle fylkeskommunene, for å komme med tiltak for å bedre problemet. Det er ikke akseptabelt at det skal være på denne måten, men det er rett og slett forferdelig, sier Wikström

Les også: Han har mistet mange venner i selvmord