Får løyve til småkraftverk – kan få konsekvenser for rein og fugl

NVE gir løyve til et selskap for å bygge kraftverk i Troms. – Vil kunne få konsekvenser for rein og rovfulgl, sier direktoratet.

Kraftverk

Småkraftverket blir langs kommunegrensa mellom Storjord og Kåfjord. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Bekk og Strøm AS løyve til bygging av Innerelva kraftverk i Storfjord og Kåfjord kommune i Troms, melder direktoratet i en pressemelding.

Utbyggingen vil kunne få konsekvenser for reindrifta i Helligskogen reinbeitedistrikt, men NVE mener at avbøtende tiltak vil redusere konsekvensene slik at disse ikke blir uakseptable for distriktet.

Rådmannen i Kåfjord mener at alt i alt er dette en positiv sak, og betegner vurderingen som grundig og solid.

– Det har en positiv side ved at det skaper verdier, og vannkraft er fornybart. Det vil være gunstig for næringsutviklingen og inntektspotensialet, sier rådmann Einar Pedersen, og legger til:

– Beliggenheten kan ellers ikke benyttes til så mye annet enn vannkraftverk og trekkleie for rein.

Einar Pedersen

Rådmannen i Kåfjord, Einar Pedersen, mener at alt i alt er dette en positiv sak.

Foto: Torbjørn Krane / NRK

– Ikke skadelidende

Utbygging vil også gi konsekvenser for en hekkeplass for en sårbar rovfuglart, mener NVE.

– En forutsetning for løyvet er at utbygging skjer på en slik måte at reindriftsinteressene ikke blir skadelidende, og på et tidspunkt som ikke får konsekvenser for hekkende rovfugl i nærheten, lyder pressemeldingen.

Utbyggingsplanene er akseptable i forhold til allmenne interesser, mener direktoratet.

Kraftverket vil benytte et fall på 617 meter og vil ha en forventet produksjon på om lag 10,2 GWh. Dette tilsvarer strømbruken til 510 husstander.

Søknaden om Innerelva kraftverk var en av fire småkraftsøknader i Storfjord kommune som ble sendt på høring samtidig. De tre andre søknadene er blitt trukket av søkerne.