Hopp til innhold

Får konsesjon for eiendom tiltross for avslag fra kommunedirektøren

Reindriftsutøver Aanna Krihke Renander får nå konsesjon og overtar eiendommen Jorli på Ilfjellet i Rennebu kommune. Etter at hun fikk avslag fra kommunen i instillingen til hovedutvalg samfunnsutvikling og drift. Eiendommen er på en slik størrelse at den er omfattet av konsesjonsloven.

Avisa OPP omtalte saken først.

Begrunnelsen for avslaget var blant annet: «Reindriftsutøvere har ikke samme behov for eiendomsrett for å utøve sin næring, som de som driver vanlig tradisjonell landbruksdrift, som ikke har rettigheter knyttet til drifta annet enn på egen eiendom», heter det i saksfremlegget.

Eiendommen det er snakk om ligger i et område hvor familien Renander har hatt rein på vinterbeite i flere generasjoner.

Kommunedirektøren mente at Renander som reindriftsutøver ikke hadde behov for å være grunneier for eiendommen.

Torsdag bestemte Rennebu-polikerne i hovedutvalg samfunnsutvikling og drift, at hun nå får konsesjon. Et enstemmig utvalg gikk imot kommunedirektørens instilling på at Renander ikke skulle få konsesjon for eiendommen som hun allerede hadde kjøpt. (Adressa).

Korte nyheter

 • Eline Thorp MGP-finállaj

  Uddni l goalmát oassefinálla Melodi Grand Prixan tjadáduvvam. Gålmmå oassálasstijs bessin finállaj MGP:an, mij ásaduvvá boahtte lávvodagá. Eline Thorp oassálasstij, ja la akta dajs gudi bessi finállaj aktan Atle Pettersen ja Skrellexijn. Ietján galggi aj Ulrikke Brandstorp, Alessanda Mele, Umami Tsunami, JONE, Elsie Bay ja Swing’it finállan tjuodjat.

  Les på norsk.

  Eline Thorp under MGP 2023.
  Foto: Ulrik Kramer / NRK
 • Ruošša hackarat áitet Norgga buohcceviesut

  Ruošša hackarjoavku Killnet áitá buohcceviesut ja dearvvašvuođaguovddážat Norggas ja eará riikkain oarjin.

  – Dat neahtasiiddut masa čuohcá eai váikkut buohcceviesuid doaimmaid, iige pasientajournalaid. Muhto jos manat min neahtasiidduide ohcat dieđuid leasmedávda birra ovdamearkka dihte de ii leat sihkkar ahte neahtasiiddut doibmet.

  Dan čilge Lena Skotland gii lea gulahallanvávtta Vestre Viken dearvvašvuođaossodagas.

  Dán listtus oainnát makkár buohcceviesut galget leat hackejuvvon.

  Loga dárogillii.

  killnet truer norske sykehus
  Foto: TELEGRAM